Znojemské historické vinobraní 2014 a doprava


V době konání Znojemského historického vinobraní 2014 od 12. 9. 2014 (9.00 hod.) do 13. 9. 2014 (24.00 hod.) bude město rpo dopravu uzavřené. Uzavřen je hlavní průtah městem – silnice I/38 v místě od křižovatky ul. Pražská s místní komunikací ul. Legionářská po křižovatku ul. Dukelských bojovníků se silnicí I/53 ul. Brněnská. Uzavřen je hlavní průtah městem.

Uzavřeno je i centrum města, kde probíhá program slavností vína. Zákaz stání pletí od 7.00 hod. dne 11. 9. 2014 do 10.00 hod. dne 14. 9. 2014  v celé MPR za užití přechodného dopravního značení IP25a,IP25b – zóna s dopravním omezením. Historická část města bude pro veřejnost uzavřena v pátek 12. 9. 2014 od 12.00 do 22.30 hod., v sobotu 13. 9. 2014 pak od 8.00 do 22.30 hod. V této době bude vstup do MPR umožněn pouze s platnou identifikační páskou.

Pro vjezd Městské památkové rezervace platí úplná uzavírka od 7.00 hod dne 11. 9. 2014 do 24.00 hod. dne 14. 9. 2014 pro Komenského náměstí od ulic Jana Palacha, Studentská a Kovářská.  Od 7.00 hod. dne 11. 9. 2014 do 10.00 hod. dne 14. 9. 2014 platí zákaz stání v celé MPR za užití přechodného dopravního značení IP25a,IP25b – zóna s dopravním omezením. Od 12.00 hod dne 12. 9. 2014 do 24.00 hod. dne 13. 9. 2014 platí úplná uzavírka MPR od křižovatky náměstí Svobody a ulice Pražská, od křižovatky ulice Napajedla a Koželužská a od křižovatky Mariánské náměstí a ulice Pontassievská.

Pro autobusy a auta do 3,5 T jsou vyznačené objízdné trasy: Objízdná trasa bude vedena obousměrně od kř. sil. I/38 ul. Pražská s ul. Legionářská po této místní komunikaci na sil. II/361 ul. Přímětická dále po místních komunikacích ulic K Sirotčinci, Jubilejní park, Jarošova, Palackého na sil. II/412 ul. Suchohrdelská okružní kř. se sil II/413 ul. Družstevní dále sil. I/53 ul. Brněnská až na kř. se sil. I/38 ul. Dukelských bojovníků, kde objížďka končí, délka objížďky je cca 6 km.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 T: Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude ve směru od Jihlavy odkloněna na sil. II/408 v kř. nad obcí Kasárna dále po sil. II/408 přes místní část Znojmo – Přímětice, obce Kucha-řovice a Suchohrdly až na kř. se sil. I/53 s pokračováním dále po sil. I/53, II/412, II/413 ul. Družstevní, I/53 ul. Brněnská až na kř. se sil. I/38 ul. Dukelských bojovníků a to obousměrně, délka objížďky je cca 16 km.

Objízdné trasy pro autobusy veřejné dopravy: Provoz veřejné linkové autobusové dopravy ve směru od Oblekovic do Znojma bude veden po objízdné trase od kř. I/38 ul. Dukelských bojovníků se sil. I/53 ul. Brněnská po této na ul. Družstevní dále Kotkova, Průmyslová zpět na sil. I/38 ul. Vídeňská kde budou dále pokračovat po původní trase, v tomto směru nebudou být moci obslouženy zastávky Vídeňská škola a Vídeňská silnice, tyto zastávky budou přemístěny na ul. Kotkova. Linky ve směru od Dobšic do Znojma budou vedeny od kř. s II/413 po ul. Družstevní dále Kotkova a dále stejnou trasou jako linky od Oblekovic. Autobusová zastávka na ul. Brněnská bude rovněž přeložena na ul. Kotkova. Linkovým spojům ve směru z Hradiště a na Hradiště bude umožněn provoz uzavřeným úsekem v obou směrech, rovněž bude umožněn vjezd linkovým autobusům a autobusům MAD umístěním dopr. značky E13 – MIMO LINKY BUS z kruhového objezdu v kř. ulic K Sirotčinci a Přímětická ve směru na Náměstí Svobody a kř. ul. Roosveltova a Palackého ve směru na Mariánské náměstí. Na ul. Kotkova užitím dopr. značky E13 – MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY A LINKY BUS. V souvislosti s uzavírkou bude na sil I/38 ul. Pražská zrušena zastávka MAD Pražská Policie ČR a Pražská BILLA a na ul. Vídeňská zastávka Vídeňská silnice. Z důvodu nutnosti zrušení autobusových zastávek  MAD z Komenského náměstí, budou tyto zastávky přemístěny ve směru k nádraží ČD na Mariánské náměstí do prostoru parkoviště mezi ul. Havlíčkova a Studentská a ve směru k Nové nemocnici na ul. Havlíčkova-kino Svět a to v termínu od 00.00 dne 11.9.2014 do 24.00 hod. dne 14. 9. 2014

Parkování a záchytná parkoviště: Pro návštěvníky ZHV jsou připravena záchytná parkoviště u Plovárny Louka před SOU a SOŠ Přímětická a v areálu bývalé Fruty. Na parkoviště budou návštěvníci naváděni ze všech příjezdových cest. Z blízkosti parkovišť pak bude jezdit zdarma kyvadlová doprava. Parkování autobusů bude umožněno pouze v areálu bývalé Fruty.

Záchytné parkoviště v areálu SOU a SOŠ SČMSD je určeno především pro osobní automobily, které přijíždějí ze směru od Prahy/Jihlavy. Po příjezdu do Znojma po ul. Pražská vás navigace povede na ulici Legionářskou a Přímětickou, kde se nachází záchytné parkoviště. Docházková vzdálenost k nejbližšímu vstupu do areálu Znojemského historického vinobraní je cca. 10 min.

Záchytné parkoviště v areálu bývalé Fruty je vhodné pro návštěvníky, kteří přijíždějí směrem od Brna. Parkoviště je určeno pro osobní automobily a autobusy. Cesta bude značena od kruhového objezdu s ul Družstevní. Docházková vzdálenost do centra města je cca. 20 min. Před areálem bude během Znojemského historického vinobraní zastávka kyvadlové dopravy do centra města.

Záchytné parkoviště u Plovárny Louka je vhodné pro všechny návštěvníky přijíždějící ze směru od Vídně. Navigace bude umístěna na příjezdu do Znojma po ul. Dukelských bojovníků a také od Nového Šaldorfu. Zastávka kyvadlové dopravy je z parkoviště vzdálena 300 m. Docházková vzdálenost do centra je cca 20 min.

Záchytné parkoviště Malá Louka je vhodné pro všechny návštěvníky přijíždějící ze směru od Vídně.  Navigace bude umístěna na příjezdu do Znojma po ul. Dukelských bojovníků a též na ulici Brněnská. Zastávka kyvadlové dopravy je z parkoviště vzdálená cca 300m na ulici Brněnská. Docházková vzdálenost do centra je cca 15 min. Kapacita parkoviště je 50 parkovacích míst.

Provozní doba na parkovišti: Pá 12. 9. 10.00 – 24.00 So 13. 9. 8.00 – 24.00 Mimo tyto hodiny bude parkoviště pro veřejnost uzavřeno. Parkování na záchytných parkovištích je ZDARMA!

Další informace o akci Znojemského historického vinobraní 2014  najdou zájemci na http://www.znojemskevinobrani.cz/program/

 

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,96283 s | počet dotazů: 182 | paměť: 32961 KB. | 01.10.2023 - 01:03:04