Změní se doprava v Praze po zprovoznění budované trasy metra ?

Pražský dopravní podnik informuje na svých webových stránkách veřejnost o přípravě dopravních změn spojených se zahájením provozu na prodloužené trase metra A. Práce na prodlouženém úseku metra A pokračují podle plánu a na jaře roku 2015 budou otevřeny čtyři nové stanice z Dejvic do Motola. To samozřejmě bude mít vliv na vedení autobusových i tramvajových linek zejména na území městských částí Praha 5 a Praha 6. Vzhledem k provázanosti sítě Pražské integrované dopravy se mohou tyto změny částečně promítnout i do dalších oblastí. Značné investice, které hl. m. Praha do rozšíření metra vložila, povedou k dalšímu zkvalitnění dopravního systému MHD v Praze. To se bude týkat především MČ Praha 5 a MČ Praha 6, ale i v dopravně navazujících částech Prahy, kde při zachování páteřního spojení s konečnou stanicí metra dojde k výraznému zkrácení přepravních časů pro cestující.

Konkrétní změny linkového vedení se ale vzhledem k termínu otevření nových stanic teprve připravují a doposud neexistuje jejich žádný plán. Společnost ROPID provedla podrobné přepravní průzkumy v autobusech a v tramvajích a v současné době probíhá jejich vyhodnocování. Právě obsazenost jednotlivých spojů je jedním ze základních podkladů pro návrhy změn linkového vedení. Teprve následně budou postupně vznikat jednotlivé konkrétní návrhy dopravního řešení a úprav linek.

„Po ukončení interní přípravy dopravního opatření změn linek PID budou tyto úpravy představeny dotčeným městským částem, se kterými budou návrhy řádně projednány a dále doladěny na základě jejich připomínek,“ ujišťuje Pavel Procházka, pověřený vedením společnosti ROPID a dodává, „že vzhledem k předpokládanému termínu zprovozněné nového úseku metra je na přípravu ještě čas, který bude využit pro důkladnou analýzu současné a předpokládané poptávky v řešené oblasti.“ Podklady pro jednání s městskými částmi budou připraveny na podzim tohoto roku.

Do konce roku 2014 se žádné významné změny v dopravě a linkovém vedení spojů nechystají, kromě výluk či prázdninového provozu.

 

 

Zdroj: DP Praha

 


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,57369 s | počet dotazů: 157 | paměť: 63609 KB. | 21.06.2021 - 06:26:18
X