Zkušební železniční okruh u Velimi oslavuje!


Ve středu 22.května 2013 proběhla na zkušebním železničním okruhu Cerhenice oslava 50 let výročí od zahájení činnosti. Testovací okruh patří pod Výzkumný ústav železniční (VUZ) ve Velimi .  V ojedinělém zkušebním centru byl  zahájen provoz 5.6.1963. Na zkušební trati, která se nachází mezi železniční tratí Praha – Kolín a dálnicí D11, železničáři testují lokomotivy, vagony i další techniku na dráze. Měří hluk, kontrolují signalizaci a simulují poruchy. Okruhy patří k významným a uznávaným zkušebním centrům pro železniční techniku a drážní zařízení a využívají je i výrobci ze zahraničí. Vlaky zde mohou jezdit rychlostí až 200 km/h.

Výzkumný a zkušební ústav Československých státních drah(VUZ) byl zřízen v roce 1950. V době vzniku VUZ byl na vzestupu rozvoj železniční techniky a bylo nutné v této oblasti podporovat výzkum. V roce 1959 se konala mezinárodní konference ministrů železnic a dopravy států dřívějšího východního bloku(RVHP) a jedním z bodů jednání bylo vyjádření potřeby vybudování zkušebního okruhu. Takový úkol připadl Československým státním drahám. Nejdříve bylo nutné nalézt vhodnou lokalitu a původně se prověřovalo šest lokalit: Vrůtky, Velim, Vraňany, Jíkev, Nýřany a Diviaky. V průběhu roku 1960 tehdejší Ministerstvo dopravy a spojů ČSR rozhodlo jak o volbě lokality železničního zkušebního okruhu ve Velimi, tak i o konstrukčních a technických parametrech trati.

K úpravám a modernizaci zkušební trati došlo po roce 1989. Při úpravě bylo zohledněno, aby bylo možné testovat železniční vozidla při rychlosti 200 km/ hod. Další inovací byla modernizace napájecí stanice. Díky tomu můžeme stejnosměrný proud transformovat na 3kW, 1,5 KW a nakonec na 750 W a umíme používat i dvě frekvence střídavého proudu. Proto tady můžeme provozovat prakticky všechna vozidla v Evropě.

Pro jízdní zkoušky jsou k dispozici dvě zkušební tratě s normálním rozchodem 1435 mm, tzv. velký a malý zkušební okruh. Pro zkoušky jsou určeny také speciální technologické koleje, rovněž využitelné jsou i manipulační a odstavné staniční koleje, triangl na malém okruhu pro otáčení vozidel a spojovací trať do žst. Velim.  

Trať velkého okruhu o délce 13,2 km je složena ze dvou oblouků s poloměrem 1400 m a dvou přímých úseků, z nichž každý má délku 2 km. Na trati je použita bezstyková (svařovaná) kolej s kolejnicemi R 65 a UIC 60 na betonových pražcích. Příčný sklon kolejnic UIC 60 je 1:40. Křížení trati velkého okruhu s pozemními komunikacemi je řešeno pomocí čtyř nadjezdů, takže nedochází k vzájemnému omezování či rušení zkušebních jízd a silniční dopravy, a tím je také dosaženo vyšší bezpečnosti železničního i silničního provozu. Z hlediska konstrukčních parametrů umožňuje trať po provedené rekonstrukci zkušební jízdy rychlostí do 200 km/h.

 Trať malého okruhu má celkovou délku 3,95 km s proměnlivou směrovou polohou trati se zkušebními úseky od přímé po oblouky s poloměry 300 m, 450 m, 600 m a 800 m. Z pohledu konstrukce je trať v současné době postavena jako kombinovaná, tj. se zkušebními úseky s bezstykovou kolejí (svařovaná) a s úseky s kolejovými styky. Rovněž použité kolejnice jsou různého typu, a to R 65, UIC 60 a S 49, a jsou uloženy jak na dřevěných, tak i na betonových pražcích různé konstrukce. Proměnlivé geometrické uspořádání tratě ovlivňuje i povolené rychlosti zkušebních jízd v různých úsecích, které se pohybují od 80 km/h do 120 km/h.

Více informací na http://www.cdvuz.cz/profil-spolecnosti/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,99685 s | počet dotazů: 204 | paměť: 32946 KB. | 25.09.2023 - 06:22:44