Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nádraží v Ústí nad Orlicí opět slouží svému účelu
Stavba Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí pokročila do závěrečné fáze. V provozu je již nová přeložka trati, která umožnila podstatné zvýšení rychlosti, vlaky mohou od poloviny listopadu opět zastavovat ve stanici Ústí nad Labem. V pondělí 1.12.2014 se na stavbě uskutečnil ředitelský kontrolní den.

Na financování prací se podílí Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Rekonstrukce orlickoústeckého uzlu začala loni v únoru, po dokončení všech prací se zvýší rychlost projíždějících vlaků, současně dojde k modernizaci nejen sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, ale také trakčního vedení a napájení. Cestujícím budou sloužit dvě zvýšená ostrovní nástupiště se čtyřmi nástupními hranami o celkové délce 1 350 metrů. Mimoúrovňový přístup k vlakům zajistí podchod, nejen osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít k dispozici dva výtahy.

Od 17. listopadu se opět otevřela pro veřejnost již z velké části modernizovaná stanice Ústí nad Orlicí. Funkční je nový vstupní objekt, kde je umístěn informační systém pro cestující, pokladny, sociální zařízení a čekárna. I když stavba ještě není zcela dokončená, prostory nádraží jsou připraveny tak, aby byly bezpečné pro cestující. Ukončení celé stavby je plánováno k 31. březnu 2015. Do tohoto data budou probíhat dokončovací práce na nástupištích a hlavně na zastřešení, které se nepodařilo zajistit kvůli problémům s jedním z dodavatelů. Současně se zahájením provozu na hlavním nádraží byl pro pěší a cyklisty zpřístupněn podchod vedoucí od města z Nádražní ulice. Ten umožňuje i opětovné napojení na trasu spojující město s Kerharticemi. Otevřen je rovněž příjezd pro automobily od města, zároveň s nově vybudovaným parkovištěm pro 123 aut. Navíc jsou opět zajištěny spoje mezi autobusovým nádražím ve městě a železniční stanicí.

Základní údaje o stavbě

Název stavby Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.
Začátek a konec stavby km 255,411 – km 257,828
Rychlost 160 km/h s lokálním omezením, 120 km/h pro klasické soupravy
Trakční vedení Montáž 16,3 km, demontáž 15,2 km
Protihlukové stěny 3 027 m
Termín zahájení 2/2013
Termín dokončení 3/2015
Celkové náklady stavby 1 747 835 000 Kč

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/59830/virtual/www/wp-content/themes/izdoprava/footer.php on line 120
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.