Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Připravuje se modernizace železniční trati z Prahy do Kladna
Modernizací železničního spojení mezi Kladnem, pražským letištěm a centrem Prahy by měla zlepšit dopravní spojení lidí dojíždějících každý den do práce a současně propojit železničním spojem letiště.

Začátkem listopadu 2007 proběhlo jednání představitelů MD ČR, Hlavního města Prahy, Městské části Praha 6, Středočeského kraje, Dopravního podniku Prahy a SŽDC s cílem vyjasnění základních principů při přípravě modernizace železniční trati. Vedoucí představitelé uvedených organizací podepsali memorandum, kde jsou uvedeny zásadní principy

* trať by měla být přínosem nejen pro cestující z letiště do centra, ale musí řešit otázku spojení mezi Středočeským krajem a Prahou ( především pro cestující z Kladna a zpět)

* trať musí být maximálně šetrná pro obyvatele městských částí, kterými prochází, stejně tak jako v ostatních přilehlých oblastí

* řešena musí být také otázka financování a především ceny za výstavbu celé tratě, záměrem je maximální úspora nákladů při stavbě a provozování tratě

Ministerstvo dopravy zadalo dopravní fakultě při ČVUT přípravu studie, která by měla doporučit cílovou stanici tratě na území hlavního města Prahy. Konečná podoba modernizace tratě bude známa počátkem roku 2008 a podle předběžných odhadů by mohla ve své nové podobě fungovat v roce 2013.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.