Začíná rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni

Ve středu  8. března 2017 budou zahájeny práce na rozsáhlé rekonstrukci mostu Generála Pattona, jenž je součástí extrémně zatížené hlavní dopravní tepny v centru Plzně a převádí silnici I/20 a tramvajovou trať přes řeku Mži. Rekonstrukce mostu bude provedena kompletní výměnou příslušenství a sanací spodní stavby a nosné konstrukce. Bude zhotovena zcela nová vyrovnávací spřažená deska a nově bude řešeno uložení tramvajové trati na most. Výstavba bude probíhat ve dvou základních etapách a jedné doplňkové etapě. Provoz na mostě bude vždy zachován ve dvou zúžených jízdních pruzích pro každý směr. Tramvajová trať bude během rekonstrukce vždy jedné koleje tramvajové trati vedena obousměrně po druhé koleji. Při rekonstrukci bude upraveno šířkové uspořádání na mostu ve směru z Lochotína tak, aby umožňovalo vedení silničního provozu ve směru do centra ve třech jízdních pruzích. Součástí oprav bude i vybudování přeložek inženýrských sítí, nového veřejného osvětlení, trakčního vedení, nových chodníků a cyklostezky.

Výběrové řízení na stavbu vyhrálo v roce 2016 sdružení firem Colas CZ a Colas Rail s cenou 138 milionů korun (bez DPH)  a sedmiletou zárukou na dílo. Je to přibližně o 70 milionů korun méně, než se původně předpokládalo.

V letošním roce budou provedeny stavební práce pouze na mostu ve směru z centra na Karlovy Vary, v roce 2018 je v plánu oprava ve směru do centra, v roce 2019 pak dokončovací práce. Provoz na mostu bude po celou dobu rekonstrukce zachován ve dvou, byť zúžených, jízdních pruzích pro každý směr. Tramvajový provoz bude v některých etapách výstavby veden po jedné koleji obousměrně.

Ukončení 1. fáze je plánováno do 11. prosince 2017, celý most má být kompletně opraven do června 2019. Náklady na stavbu jdou ze státního rozpočtu a představují řádově 138 milionů korun (bez DPH). Zajišťuje je Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve spolupráci se statutárním městem Plzeň. První dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí začnou už 10. dubna.

Výstavba – 1. etapa – 1. Fáze (8.3.-11.12.2017)

Zahajovací práce spočívají v přípravě výhybek pro tramvajovou trať, přípravě změn v signálních plánech přilehlé křižovatky a podobně. Tyto práce neomezí veřejný provoz na mostě ani v jeho okolí. V noci z 9. na 10. dubna proběhne osazení výhybek, které umožní provozování jednokolejné tramvajové trati. Bude osazeno provizorní dopravní značení na mostu ve směru na Lochotín. Začnou zde práce na demontáži tramvajové trati, budování provizorní vozovky a přeložkách inženýrských sítí. Při rekonstrukci mostu se počítá i s krátkodobým omezením provozu v ulicích Tyršova a Lochotínská, a to zejména z důvodu bezpečnosti při provádění demolice původních říms mostu.

Zdroj:Plzeň

 


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,98892 s | počet dotazů: 144 | paměť: 66546 KB. | 20.04.2021 - 14:32:11
X