Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování

Výroční cena MOSTY 2014

Výroční cenu MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR navrženým subjektům za mimořádnou aktivitu, čin nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením. Cena MOSTY 2014 je vyhlášená v následujících kategoriích:

  1. Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením
  2. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením
  3. Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise pět návrhů v každé kategorii. Ve 2. kole rozhoduje hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom. Složení hodnotícího výboru: zástupce Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, spolupořadatele předávání cen, vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, předseda NRZP ČR, místopředseda NRZP ČR, mediální poradce. Složení nominační komise: Mgr. Václav Krása, Mgr. Jiří Morávek, Mgr. Jan Uherka, Jiří Vencl, Alena Loudová, Mgr. Šárka Prokopiusová.

Za letošní ročním bude také udílena také zvláštní Cena Opel, která je oceněním za integraci osob se zdravotním postižením. Návrh na udělení ceny podává zástupce společnosti Opel Southeast Europe LLC, Olbrachtova 20006/9, 140 00 Praha 4, IČ 27236994, poštou na uvedenou adresu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR do 31. prosince 2014. Návrh na udělení ceny se dále neposuzuje. Cena je udělena pouze fyzické osobě.

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny k dispozici i na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy na předepsaném formuláři se zasílají poštou na uvedenou adresu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Uzávěrka pro podávání návrhů je do 31. prosince 2014. Pro zařazení návrhu poslaného poštou je rozhodné datum podací pošty na zásilce. Později odeslané návrhy již nebudou zahrnuty do hodnocení.

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan. Výsledky výroční ceny MOSTY 2014 budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 19. března 2015.

ZDROJ: NRZP ČR


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,78319 s | počet dotazů: 152 | paměť: 19121 KB. | 26.01.2022 - 05:48:17