Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Výběrové řízení na místo ředitele ROPIDU


Rada hlavního města Prahy  vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky  příspěvkové organizace hl. m. Prahy Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1

Požadavky na uchazeče:

Uchazeč: občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Další požadavky:

– zkušenost s řízením změn (například transformace společnosti, sloučení, rozdělení firem, významná redukce, ukončení činnosti, významné rozšíření společnosti)

– zkušenost s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů

– organizační a komunikační schopnosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

– velmi dobrá znalost práce na PC

– morální a občanská bezúhonnost

– znalost anglického jazyka, znalost dalšího světového jazyka výhodou

– strategické a analytické myšlení

– výborné manažerské a vyjednávací schopnosti

– znalost obecných principů organizace a činnosti veřejné správy

– znalost zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vše ve znění pozdějších předpisů

K přihlášce je nutno doložit:

– životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

– originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další požadavek na uchazeče:

Předložení koncepce rozvoje PID včetně návrhů na zlepšení a integrace veřejné dopravy

v Praze a Středočeském kraji. Součástí předkládané koncepce musí být vyjádření souhlasu či nesouhlasu uchazeče s jejím zveřejněním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. 1. 2015 na adresu:

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy

Odbor rozvoje a financování dopravy

Jungmannova 29/35

110 00 Praha 1

Obálku je nutné označit slovy: ,,Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka ROPID – neotvírat“.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,12901 s | počet dotazů: 204 | paměť: 34618 KB. | 24.03.2023 - 03:54:44