Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Vyjádření Ministerstvo dopravy ČR k výběrovému řízení studie koridoru Dunaj–Odra-Labe
Ministerstvo dopravy ČR (MD) pozastavuje vypsání výběrového řízení na zhotovitele studie proveditelnosti k vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe s ohledem na to, že tento projekt vyžaduje mezinárodní shodu. MD osloví v nejbližší době dotčené státy dopisem a budeme s nimi o tomto záměru dále jednat. Neznamená to tedy, že ministr dopravy „škrtl“ celý projekt kanálu D-O-L, pouze chce před vypracováním nákladné studie ověřit, jaké jsou postoje sousedních států a Evropské unie.

Na podzim roku 2013 bylo vydáno pouze předběžné oznámení k výběrovému řízení na zhotovitele stude proveditelnosti. Studii tedy zatím nikdo nezačal zpracovávat a nebylo na ní ani vypsáno výběrové řízení. Záměr zpracovat studii tedy zatím neznamenal pro MD žádné náklady, předběžné oznámení MD nijak nezavazuje soutěž vypsat.

Projekt vodního koridoru má vlastní internetové stránky, kde jsou informace z historie a návrh trasy propojovacího plavebního kanálu mezi Labem a Odrou. Moc konkrétních údajů o stavbě se však čtenáři stránek nedozví.  Zdrženlivé stanovisko MD k zadávání výhledové studie lze v současné době vítat. Určitě je dobré, zvážit realizaci uvedené vodní stavby nejen s ohledem na zájem a spolupráci sousedních států, ale také s ohledem na ekonomický dopad takové investice.

Velký zastánce tohoto projektu prezident České republiky Miloš Zeman a také europoslanec Vojtěch Mynář. Ten uspořádal na půdě Evropského parlamentu dne 26. února 2014 mezinárodní odbornou debatu k tématu dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Její součástí byla i doprovodná putovní výstava.

Zdroj: MDCR 12.3.2014

Stránky o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe  www.d-o-l.cz/

 

 

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.