Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Představuje se Kanál Vltava – Dunaj.
Vodní doprava se dere do popředí zájmu dopravních  odborníků.  Myšlenka využít vodní cesty pro převážení nákladů není ničím novým a vytvořit další tranzitní osu vodním kanálem napadla už našeho významného panovníka Karla IV. První pokus o spojení Dunaje s povodím Severního moře na českém území podnikl český král a římský císař Karel IV. , který v roce 1375 projednával návrh  propojení Dunaje a Vltavy. Myšlenku se mu nepodařilo realizovat. Ale po mnoha letech se k myšlence  propojit povodí severního moře s Dunajem opět vracíme.  Hovoří se zcela vážně o projektu Vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Tato stavba se již prezentovala a má své příznivce i odpůrce. Jiná stavba, neméně zajímavá a kontraverzní,  stojí dosud mimo zájem veřejnosti. Naší redakci se podařilo získat základní informaci o této stavbě i předpokládané termíny výstavby.

Jedná se  Projekt  Kanál  Vltava- Dunaj. Tento projekt navazuje na myšlenku Karla IV a s využitím moderních stavebních technologií by se myšlenka dala uskutečnit. Stavba kanálu by měla dopravně zviditelnit České Budějovice a město Kaplice. Dál bude kanál přetínat hranici v Dolním Dvořišti a západně kolem města Freistadt povede už k Dunaji, na který se napojí východně pod městem Linz. Předpokládaná délka kanálu se pohybuje v rozmezí  76 – 82 km a bude záležet na analýze ekonomických ukazatelů.

V současné době se zvažuje několik variant s využitém tunelů a zdymadel. Kromě nákladní dopravy by se vodní kanál stal další zajímavou turistickou atrakcí a počítá se s propojením na linky lodní dopravy na Dunaji. Česká strana navrhla německé delegaci možnost podání společné žádosti Evropské komisi o příslušný finanční příspěvek za účelem zpracování analytické studie k posouzení dopravních, ekonomických, vodohospodářských přínosů a ekologických vlivů. První termín, které padl při projednávání  oficiální zahájení  stavebních prací se týká roku 2016, kdy uplyne 700 let od narození Karla IV. Duchovního otce myšlenky propojení Vltavy a Dunaje.

Připomínáme ještě, že stavba vodního kanálu má v Jihočeském kraji svou tradici. Známý Schwarzenberský kanál umožnil plavení dříví a v letech 17931892 bylo dopraveno ze Šumavy do Vídně téměř 8 milionů krychlových metrů palivového dřeva. Je vidět, že Kanál Vltava- Dunaj jen pokračuje a rozvíjí myšlenku starou a osvědčenou. Autor projektu Schwarzenberského kanálu, lesní inženýr Josef Rosenauer, by se jen podivil novým stavebním technologiím a strojům.

 

CeskeBudejovice_Linz

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.