Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Centrálním náměstím ve Veselí nad Moravou povede cyklostezka
Nové řešení centra Veselí nad Moravou vychází ze studie architekta Tomáše Velehradského. Studie byla postupně prezentována jednak v komisích a poradních orgánech města, ale také při veřejném projednání v říjnu 2012. Rekonstrukce náměstí navazuje architektonicky na dříve realizovanou ulici Sokolovskou, která se proměnila v moderní pěší zónu příznivou pro místní obyvatele i návštěvníky města. Při rekonstrukci nám. Míru budou použity stejné materiály, mobiliář a designové doplňky, jak tomu je v ulici Sokolovské – zpevněné plochy uličního prostoru budou vydlážděny řezanou žulovou a mramorovou kostkou, chodníky uličního prostoru budou vydlážděny velkoplochou řezanou žulovou dlažbou. Veřejné osvětlení a městský mobiliář – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a nasvětlené vitríny – budou z hlediska materiálového řešeny jednotně. Dominantní prvek uličního prostoru bude tvořit vodní plocha a blok zeleně s lavičkami. V prostoru náměstí Míru se budou cyklisté pohybovat po nově vybudovaných cyklostezkách nebo v samostatných jízdních pruzích na místní jednosměrné komunikaci od Panského dvora do ulice Svatoplukova a chodci po nově vybudovaných chodnících v západním a východním průčelí náměstí Míru.

Stavbu bude realizovat firma EUROVIA CS, s níž vedení města podepsalo smlouvu. Cena stavby se tak z projektovaných 70 milionů Kč snížila na 50 milionů Kč. Součástí rekonstrukce náměstí Míru bude rovněž realizace stezky pro pěší a cyklisty od ulice Tyršova směrem k náměstí Míru.

Rekonstrukce náměstí Míru byla zahájena 1. března 2017 a termín ukončení celé stavby je stanoven nejpozději do 31. května 2018. Důležitým termínem je také 31. říjen 2017, kdy by měly být dokončeny chodníky v západním průčelí náměstí Míru a u budovy pošty, cyklostezka na náměstí Míru a stezka pro pěší a cyklisty od ulice Tyršovy. To umožní nekomplikovaný pohyb chodců a cyklistů s přístupem k obchodům a poště.

V prostoru náměstí Míru se budou cyklisté pohybovat po nově vybudovaných cyklostezkách nebo v samostatných jízdních pruzích na místní jednosměrné komunikaci od Panského dvora do ulice Svatoplukova a chodci po nově vybudovaných chodnících v západním a východním průčelí náměstí Míru.

Urbanistická studie je zveřejněna na webu města http://www.veseli-nad-moravou.cz/aktualizace-urbanisticke-studie-veseli-nad-moravou-namesti-miru/d-598782/p1=85100.

 

Zdroj: VNM

 

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.