V Bratislavě budou jezdit autobusy z TureckaDopravní podnik města Bratislava(DPB) ukončil vyhodnocení veřejné zakázky na nákup nových kloubových autobusů. Jeho hlavní částí byl nákup až 70 vozidel do běžného provozu, které nahradí ty nejstarší, až 26-leté Karosy a další vozidla. Zároveň DPB, a. s. tuto zakázku předložil z vlastní iniciativy Úřadu pro veřejné zakázky (ÚVO) na kontrolu. V zájmu transparentnosti výběru a nakládání s veřejnými financemi, jakož i vyloučení jakýchkoliv pochybností, proto bude podpis smlouvy s dodavatelem mírně pozdržen.

Do veřejné soutěže se přihlásilo několik účastníků, přičemž největší zájem byl o první část počítající s dodávkou až 70 vozů. Sešly se celkem 4 nabídky. Kromě očekávané účasti libchavského SORu, který v Bratislavě dosud na poli dodávek nových autobusů dominoval, se přihlásil také polsko-španělský Solaris, německý Mercedes-Benz a poněkud překvapivě také turecký Otokar. Právě poslední jmenovaný se stal nakonec vítězem.

Součástí soutěže bylo i stanovení striktních smluvních požadavků ze strany DPB tak, aby byl vítězný výrobek co nejkvalitnější. I levnější vozidla proto musí splňovat požadavky na kvalitu. Dopravní podnik Bratislava, a. s. požaduje na nové autobusy celkovou záruku 3 roky, záruku 10 let na konstrukci a karoserii a stanovuje sankce za nedodání náhradních dílů ve stanovené lhůtě i sankce za opravy mimo stanovených lhůt.

Autobusy Kent C přinesou do cestování bratislavskou hromadnou dopravou nejvyšší úroveň komfortu a kvality, které jsou garantovány v důsledně nastavených smluvních podmínkách. Důmyslně uspořádaný interiér, nenasákavé sedadla, kamerový systém, WiFi, nabíjení elektronických zařízení a nové barevné linkové transparenty spolu s nižší spotřebou pohonných hmot budou přínosem pro všechny cestující. Setkat se s novými vozidly bude možné od roku 2020 na všech linkách, které obsluhují kloubové vozy.

Cena jednoho nového kloubového autobusu Otokar Kent C je 254 950 €. To je méně, než byla cena nejlevnějších autobusů v minulých letech.

Více informací o autobusech Otokar Vent najdou zájemci na https://www.otokareurope.com/en/our-models/city/kent-c-12-meters

Zdroj: DPB

Další články z IZDoprava.cz