Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Vedení Středočeského kraje pokračuje v přípravách budování tramvajových tratí
Investorskou přípravu a možné vedení tramvajových tras z Prahy do středočeských obcí v oblastech Praha-východ a Praha-západ zajišťuje prostřednictvím středočeské Krajské správy a údržby silnic (KSUS). Tramvaje by do několika let mohly jezdit do Zdib, Průhonic či do Jesenice u Prahy. Investorská příprava možných tramvajových tratí probíhá za součinnosti všech dotčených organizací, které mají obsluhu integrované dopravy na starosti, tj. ROPIDu, Dopravního podniku hl. m. Prahy a Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK).

Vedení těchto tratí na území regionu je koordinováno s výhledovým vedením tramvajových tras zajišťovaných hl. m. Prahou, konkrétně prostřednictvím Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. Ten poskytuje středočeské Krajské správě a údržbě silnic, coby investorovi, své zkušenosti s provozováním těchto tratí.

Návrhy vedení jednotlivých tras jsou  projednávány se zástupci dotčených obcí a měst. V tuto chvíli mezi ně patří především Zdiby, Průhonice a Jesenice u Prahy. Nejblíže realizaci je trať do Zdib. Tam v květnu letošního roku proběhla koordinační schůzka se starosty okolních obcí a majitelů pozemků podél uvažované tramvajové tratě Kobylisy – Zdiby. Všichni se shodli na uvažované trase a záchytných parkovištích. Trasa povede prostředním pruhem silnice Ústecká (Pražská) ke kruhovému objezdu Stará Pošta, přemostěním dálnice na pozemky u Sedlce, kde bude točna a záchytné parkoviště. Menší záchytná parkoviště jsou naplánována u bývalé skládky v Dolních Chabrech a u sjezdu z dálničního okruhu (plánovaného) na území Zdib.

Další harmonogram prací na trati Praha – Zdiby je předběžně stanoven takto:

Srpen 2017 – předložení studie a projednání prodeje pozemků s majiteli

2018-2020 – zpracování projektu, odsouhlasení stavby jako veřejně prospěšné, EIA, zapracování do územních plánů dotčených obcí, stavební povolení, výkup pozemků a další nezbytné kroky k realizaci

2020 – 2022 realizace stavby

 

 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.