Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Další stanice pražského metra nabízí bezbariérový přístup
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uvedl do provozu ve čtvrtek 8.10.2015 výtahy do stanice metra Anděl na trase metra linky B. Novými výtahy se cestující s omezenou možností pohybu nebo maminky s kočárky dostanou do nově vyražené přestupní chodby stanice, odkud se dalšími dvěma výtahy dostanou na staniční nástupiště. „Výstavba nových výtahů na Andělu nebyla jednoduchá z důvodu složitých geologických podmínek nad úrovní stanice. Jsem rád, že se Anděl stal jubilejní čtyřicátou plně bezbariérovou stanicí pražského metra,“ dodal Jaroslav Ďuriš, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

Přestavba stanice Anděl byla zahájena počátkem července 2014. Nová dvojice výtahů má své nástupní místo v proskleném kiosku na nároží ulic Nádražní a Bozděchova a ústí do nové přestupní chodby. Za výtahovou šachtou je z přestupní chodby na úroveň nástupiště stanice umístěno bezpečnostní a únikové schodiště.

spojovací chodba

spojovací chodba

Samotná výstavba probíhala v několika fázích. Nejdříve byla vyhloubena šachta pro dvojici výtahů z povrchu o hloubce 30 metrů a poté začala ražba přestupní chodby o délce cca 80 metrů. Po dokončení úvodních razících prací byly proraženy otvory v konstrukci ostění staničního tunelu, jež jsou určeny pro druhou dvojici výtahů a schodiště spojující přestupní chodbu s nástupištěm. Následně byly dokončeny nosné konstrukce, úpravy povrchů a montáž potřebných technologií. V přestupní chodbě je umístěn automat na prodej jízdenek s možností platby v hotovosti i kartou.

spojovací chodba

spojovací chodba

Stavební náklady na výstavbu bezbariérového přístupu do stanice Anděl nepřesáhnou 93 mil. Kč (bez DPH). Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, přičemž Zastupitelstvem hl. m. Prahy byla na tento projekt schválena podpora ve výši 84,2 mil. Kč.

V současné době je bezbariérově zpřístupněno celkem 40 stanic metra a dvě stanice jsou přístupné s proškoleným doprovodem. Letos byl již dostavěn výtah ve stanici I. P. Pavlova a v současné době se také budují nové bezbariérové přístupy do stanice Můstek A/B. Podle městské koncepce na odstraňování bariér ve veřejném prostoru by měla být do roku 2025 pražská MHD plně bezbariérová.

Zdroj: DP Praha

 

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.