V Plzni zrušili automaty na prodej jízdenek MHD(16:00) Od 1. ledna 2012 došlo k odpojení všech jízdenkových automatů na území města Plzně a přilehlého okolí. Stalo se tak na základě rozhodnutí  představenstva PMDP, a.s., ze dne 26. 1. 2011. K rozhodnutí vedly PMDP, a.s. dvě závažné skutečnosti. První z nich jsou neúměrně vysoké výdaje vynakládané na odstraňování následků vandalismu a údržbu automatů a druhou je fakt, že tento distribuční kanál je cestujícími čím dál méně využívaný.

Papírové jízdenky jsou nadále k dostání na stávajících prodejních místech.  Další alternativou pro nákup jednotlivého jízdného je SMS jízdenka, ta je od 1. 1. 2012 nabízena v již známé přestupní variantě s platností 35 minut a nově i na 24 hodin. V nabídce zůstává i prodej jednotlivého jízdného v Cardmenech přímo ve vozech prostřednictvím Plzeňské karty nebo Plzeňské jízdenky a samozřejmě jízdenka u řidiče.

 Seznam prodejních míst v Plzni na stránce http://www.pmdp.cz/informace/prodejni-mista/prodejni-mista.aspx

Další články z IZDoprava.cz