Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dopravní podnik hlavního města Prahy nabízí k prodeji dopravní prostředky
Prodej bude uskutečněn prostřednictvím obálkové metody. Zájemci si mohou vybrat z nabídky tramvají, autobusů a užitkových vozidel uvedených v podrobném seznamu s fotografiemi. Termín odevzdání obálek do podatelny Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. je stanoven do 12. prosince 2012 do 15.00 hodin. Termíny prohlídek dopravních prostředků jsou možné na základě předběžné telefonické dohody s Bc. Danihlíkovou, tel. 724 332 706, a to v níže uvedených areálech Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.:

V případě zájmu o níže uvedený dopravní prostředek, zašlou zájemci  navrhovanou kupní cenu v zalepené, nadepsané obálce s heslem „Obálková metoda“ a inventárním číslem poptávaného majetku. Kromě návrhu ceny uvedou zájemci své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Nadepsanou obálku je nutné adresovat k rukám Bc. Ilony Danihlíkové, vedoucí oddělení 400260 Likvidace majetku, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9. Podatelna Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. obálku zaeviduje a opatří datem přijetí obálky, a to i v případě, že obálku doručíte osobně.

Přehled nabízených tramvají, autobusů i ostatních vozů a konkrétní podmínky probíhající obálkové metody naleznou zájemci na stránkách DPMP-http://www.dpp.cz/nabidka-k-odkupu/

Další články z IZDoprava.cz