Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Autobusové nádraží v Ústí nad Labem je v likvidaci!
(15:30)V tiskovém prohlášení společnosti BUS.COM a.s. z úterý 11.10.2011 jsou uvedené důvody, které společnost vedly k ukončení smluvních vztahů s dopravci. Společnost je vlastníkem pozemků a na nich stojících ocelových přístřešků, které jsou z havarijních důvodů nyní likvidovány.   Společnost BUS.COM a.s. ve svém prohlášení potvrzuje, že má s pozemky jiné plány. Autobusové nádraží se likviduje!

Vedení Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem se sešlo ve středu 12.10.2011 s cílem vyřešit situaci a zajistit veřejnou dopravu v centru města. Zástupci kraje předložili návrh, který umožní zachovat veřejnou linkovou dopravu  s využitím zastávek v okolí křižovatky ústeckých ulic Masarykova a Revoluční, tedy v těsném sousedství současného autobusového nádraží. Návrh krajem předloženého návrhu bude umožněna především díky vstřícnosti a  spolupráci s městem Ústí nad Labem a Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, protože budou využívány nástupní hrany MHD v uzlu „Divadlo“, u nové budovy úřadu Regionální rady regionu severozápad a v podloubí u sídla Krajského ředitelství PČR.

Objem veřejné linkové autobusové dopravy není zdaleka tak masivní jako v letech minulých a v současnosti potřebuje pouze tři zastávkové hrany pro odjezd s obratem maximálně po 5-ti spojích za hodinu ve špičkových časech. Proto se likvidace původního autobusového nádraží nemusí ve svém důsledku projevit jako zásadně negativní. Cestující nastupující na autobusovém nádraží budou moci využívat stejné služby, na které byli před odjezdem zvyklí (informační kancelář dopravce BusLine a.s., okolní obchody a služby, pekařství, prodej tisku, apod.). Prostor pro čekání cestujících na všech třech nových nástupních hranách je zastřešen proti nepřízni počasí.

Přejeme cestujícím dobré nervy a rychlou dohodu mezi představiteli města, kraje i provozovatelů veřejné dopravy. Přejeme takové  řešení, které nabídne v odjezdových místech i nabízené služby s ohledem na jejich potřeby. Ukáže čas, jak se podaří situaci s dopravou vyřešit a zda bude v  krajském městě potřeba vybudovat moderní dopravní terminál.

Celé prohlášení společnosti BUS.COM a.s.

11.10.2011 Společnost BUS.COM a.s. je vlastníkem předmětných pozemků a stavby. Havarijní odstranění poškozených ocelových přístřešků, popř. dalších staveb, bylo povoleno stavebním úřadem.

Společnost BUS.COM není a nikdy nebyla v žádném smluvním vztahu s městem či krajem. Město ani kraj nikdy žádným způsobem na provoz autobusového nádraží jakýmkoli způsobem finančně nepřispívaly a do dnešního dne nikdy nevstoupily do žádného jednání se společností BUS.COM s tím, že mají zájem na provozu a zejména na jakémkoli dalším rozvoji autobusového nádraží na předmětných pozemcích. Naopak je zřejmé, že celá dopravní obslužnost má velmi klesající tendenci a četnost linek a spojů se rok od roku zmenšovala. Město ani kraj nikdy nevyužily jakoukoli možnost žádat například dotace z evropských fondů, které by mohly být použity na opravy či zejména zkvalitnění zázemí nutného pro provoz autobusového nádraží.

Společnost BUS.COM proto po projednání věci s jejími jedinými smluvními partnery – tj. s dopravci – v souladu s uzavřenými smlouvami tyto vypověděla. Předmětné pozemky jsou situovány v samém historickém centru města a společnost BUS.COM tak hledá jejich odpovídající využití v souladu s platným územním plánem. Každý normální a zodpovědný člověk potvrdí, že centrum města potřebuje něco jiného, než-li je hluk a kouř z autobusů, který poškozuje zdraví nás všech. S využitím tohoto území pro autobusy společnost BUS.COM dále nepočítá. Podle našeho průzkumu většina cestujících vítá, že budou moci z MHD na linkové autobusy již brzy přestupovat u vlakového nádraží. Současně je i z dosavadního projednávání návrhu nového územního plánu města zřejmé, že i město plánuje, že autobusové nádraží bude umístěno na jiných pozemcích vlastněných městem, popř. státem – tak, jak mu to nakonec ukládá zákon. Věříme proto, že město nebude rozvoji tohoto území, které si zaslouží kvalitní využití a zlepšení životního prostředí, nikterak bránit.

Představenstvo společnosti BUS.COM a.s.   Kontakt:    O.Kovařík

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.