Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Cestující čeká zvýšení jízdného
Stále rostoucí cena pohonných hmot i plánované zvýšení DPH z 5% na 9% nutí přepravce veřejné hromadné dopravy ke zvýšení jízdného. Informace z krajů a měst v článku.Jízdné v autobusových linkách spadá do kategorie státem regulovaných cen a výpočet jízdného se řídí tzv. výměrem Ministerstvem financí ČR ( MF), které je vydáno vždy pro určitý rok. Cena jízdného ( tzv. maximální tarif) u jednotlivých dopravců se vypočítá tak, že základní tarif uvedený ve výměru MF se násobí koeficientem stanoveným opět výměrem MF. Koeficient je pro každého dopravce jiný a jeho výpočet závisí na konkrétních podmínkách provozovatelů autobusové dopravy.

Jednotlivé kraje i města se snaží dopravcům dotovat prokazatelné ztráty u spojů, které bývají předem dohodnuty v rámci sítě spojů základní obslužnosti.

Každý kraj i město má s provozovateli dohody na různá časová období a dodatky se řeší aktuální změny.

Jak vysoké mohou být  dotace ?

Kraj Vysočina

 V roce 2008 bude přispívat dopravcům na 1 km autobusové dopravy 15 Kč a na 1 km vlakové dopravy 57 Kč.

Celkově věnoval kraj Vysočina na autobusovou linkovou dopravu

v roce 2007 – 229 020 tis. Kč   

v roce 2008 – 239 070 tis.Kč a 23 230 tis. Kč na žákovské jízdné.

 Praha – Nové ceny jízdného od 1.1.2008 viz . článek 

Ústí nad Labemplatné od 1.2.2008

 15 Kč / 30 minut přestupní jízdenka

 19 Kč / 60 minut přestupní jízdenka

 65 Kč celodenní jízdenka

 Roční předplatné 3 710 Kč   Studentská čtvrtletní jízdenka za 475 Kč

Důchodci nad 70 let a tělesně postižení mají dopravu zdarma. 

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.