Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Pomůže Car – sharing městům v ČR?
V pátek 12. května 2006 se v zasedacím sále Magistrátu hl. města Prahy uskutečnil seminář  “ Car – sharing – způsob jak snížit počty automobilů ve městech „.Představitelé evropských měst hledají optimální řešení zajištění mobility obyvatel i návštěvníků. Mnoho řešení je založeno na změně užívání dopravních prostředků. Uvažuje se o způsobech omezení  individuální dopravy a jejím nahrazením hromadnou dopravou. Jedním ze způsobů omezení počtu osobních automobilů obyvatel v dané lokalitě může být  systém Car- sharing. Car -sharing  je nabídka varianty,  kdy obyvatelům určité městské lokality slouží snížený počet automobilů a to vede i k menší potřebě parkovacích míst celkovému zklidnění dopravní situace.   

Car – sharing je vlastně sdílení automobilu .

Systém Car – sharing již funguje ve více než 600 městech a je užíván jako doplněk pravidelné linkové dopravy.

Čím se liší Car- sharing ( CS) od běžných půjčoven automobilů? CS je systém, ve kterém je zahrnutý vozový park  a  uživatelé si na základě určených pravidel mohou auta půjčovat. Uživatelé jsou členy ( prokázali se platným řidičským opravněním a jsou seznámeni s pravidly půjčování a způsobem platby) určitého společenství – sdružení  a platí poplatky, ze kterých se hradí pojištění a náklady. Auta jsou v majetku společnosti a jsou rozmístěna na stanovištích v dané lokalitě. Auto je možné si rezervovat a následně zapůjčit na hodiny i dny.  Celý sytém provozuje firma nebo veřejně prospěšná společnost .

Jaká byla historie CS ? Poprvé začala fungovat služba CS v Curychu 1948 u bytového družstva. Další léta se hledala řešení, jak zajistit způsob půjčování, rezervaci, předávání aut, placení a zodpovědnost uživatelů. V současné době se v systému výrazně uplatňuje internet , platební karty a zprovoznění auta přístupovým klíčem.

Jaké jsou výhody celého systému Car-sharing? Uživatel nemusí auto vlastnit a současně má možnost s autem jezdit. Uvolňují se místa na parkování, snižuje se počet aut v dané lokalitě . Uživatelé auto nevlastní, nemají starosti s parkováním atd. Systém může fugovat v hustě obydlených částech města se systémem místních služeb a hromadnou dopravou.

V optimálním případě je provozovatel Car-sharingu chápán jako varianta dopravní služby s výrazným ekologickým a ekonomickým efektem.

Uvidíme, jestli se Car-sharing uchytí i v našich městech .

Pro hledání dalších informací doporučuji:

www.peoplescar.org příklad družstva z Kanady – na stránkách jsou jednoduché pokyny pro uživatele i zdůvodnění kladů uvedené služby – např. kdy se vyplatí užívat Car-sharing – když řídíte jen příležitostně, když jezdíte méně než 12 000km za rok, když občas potřebujete i auto na převážení většího nákladu.

Přehled o fungujícím systému najdete na stránkách www.mobility.ch – služba ve Švýcarsku. Na stránkách naleznete i nabídku širokého vozového parku.

Seminář o Car-sharingu připravil Ústav pro ekopolitiku .o.p.s pod záštitou radního hlavního města Prahy pana RNDr. Miloše Gregara.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.