Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Dvě odborné konference proběhnou během června 2010
Správci komunikací a odborníci na problematiku silničních staveb si mohou v letošním roce si vybírat. Dne 2. června 2010 kdy se konají Dopravně inženýrské dny v Mikulově a konference Pozemní komunikace proběhne 17.června v Praze. Kdo se ještě nerozhodl, tomu nabízíme k porovnání program obou akcí:

 2.-3.června 2010 – místo konání – Přednáškový sál v areálu zámku v  Mikulově. Programové bloky:

Všeobecná část

– Legislativní přepisy pro zajišťování provozu při opravách a údržbě pozemních komunikací, chodníků jako městských komunikací IV. třídy a pro dopravní ostrůvky, jejich význam a začlenění dle zákona o pozemních komunikací

– Dopravní modely sítě pozemních komunikací v reálném čase

– Skúsenosti so zavedením e-mýta na Slovensku

Realizace velkých dopravních staveb

Královopolské tunely

– Tunelový komplex Blanka v Praze

– Rychlostní komunikace R

– Vývoj dopravní nehodovosti v ČR v roce 2009

– Cvičení integrovaného záchranného systému „Trauma 2009“

Poznatky z přípravy, projektování a realizace staveb v městských aglomeracích

– Stavby na území města Brna

– Významné stavby pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

– Využité nových technologií pro dopravní inženýrství v hlavním městě Praze

Poznatky z projektování, realizace staveb, prováděných oprav a údržby na Slovensku

– Poznatky z riešenia dopravnej obslužnosti územných celkov

– Investičné projekty v dopravne intenzívne využívaných územiach

– Pasportizácia a diagnostika stavu povrchu miesnych komunikácií pro potreby mestkej samosprávy

– Bezpečnost dialničnej dopravy na Slovensku

Výsledky a zkušenosti uplatňované při řešení dopravně – inženýrských úkolů

– Aktuální kroky k řešení parkování v Brně

– Výuka dopravního inženýrství na našich vysokých školách

– Prognóza intenzity dopravy do roku 2050

– Stanovení kapacity všech druhů okružních křižovatek

– Kvalitní dopravně inženýrský návrh

– Technické podmínky TP 219 – dopravně inženýrská data pro kvalifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí

Provádění údržby a oprav komunikací v městských aglomeracích

– Řešení údržby a oprav komunikací v městě brně

– Nová technologie pro opravy asfaltových vozovek

– Údržba a opravy mostů v Praze

– Správa a údržba pozemných komukácií na území Bratislavy

Pořadatel akce: ČSS – pobočka Brněnské komunikace a Slovenská cestná spoločnosť 

Zájemci o akci se mohou informovat na  info@silnicspolecnost.cz

 

17.června 2010 – místo konání – Masarykova kolej, Thákurova1, Praha 6

Konference – Pozemní komunikace 2010 – inovace a změny

Programové bloky:

Projektování a bezpečnost dopravy

– Vliv návrhových prvků na chování uživatelů silnic a městských komunikací ve vztahu k rychlosti a bezpečnosti

– Základní charakteristiky strategie bezpečnosti silničního provozu do roku 2020

– Aktualizace norem a technických předpisů pro pozemní komunikace v letech 2009/2010

– Hlavní deficity bezpečnosti na českých komunikacích

– Výsledky projektů výzkumu v předpisech pro navrhování pozemních komunikací

– Bezbariérové řešení pozemních komunikací, nové právní i věcné podklady a požadavky

Změny v přístupu podpory cyklistické infrastruktury – legislativa a plánování

Konstrukce a technologie

– Inovácie a změny pri posuzování vhodnosti vozoviek pre projekty PPP

– Posudzovanie zvyškovej prevádzkovej výkonnosti netuhých vozoviek

– Aktualizace předpisů pro navrhování vozovek – TP 170 a katalogu vozovek polních cest

– Použití R-materiálu do asfaltových směsí zpracovávaných za horka

– Legislativa v odpadovém hospodářství – připravované změny právních přepisů

– Problémy recyklace a jejich řešení

– přepokládané trendy rozvoje asfaltových pojiv 

Pořadatel konference: Katedra silničních staveb ČVUT Praha ve spolupráci s  Českou silniční společností

Vložné – celodenní 1900,- Kč, polodenní 1250,- Kč

Více o akci na stránkách ČVUT

 

Další články z IZDoprava.cz

 • Ve Frýdku-Místku proběhne Den s integrovaným záchranným systémem1. června 2016 Ve Frýdku-Místku proběhne Den s integrovaným záchranným systémem Akce se uskuteční v sobotu 11. června 2016 od 9 do 13 hodin se na Zámeckém náměstí. Svou práci a svou zručnost předvedou hasiči, záchranáři, policisté, ale i členové horské služby nebo […]
 • Vláda schválila plán výstavby vysokorychlostních tratí v ČR24. května 2017 Vláda schválila plán výstavby vysokorychlostních tratí v ČR Vláda na svém jednání 22.5.2017 odsouhlasila Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR, který počítá s výstavbou nové páteřní sítě vysokorychlostních železničních koridorů a s […]
 • Vancouver přivítá v květnu odborníky na tunely.9. února 2010 Vancouver přivítá v květnu odborníky na tunely. V kanadském městě se v termínu 14. - 20. května 2010 uskuteční World Tunnel kongres 2010 a účastníci této akce si budou moci prohlédnout i nové dopravní stavby vybudované v souvislosti s […]
 • V Praze proběhne tunelářská konference1. května 2010 V Praze proběhne tunelářská konference Ve dnech 14.-16.června 2010 se v hotelu Clarion Congress Praha uskuteční 11. ročník mezinárodní konference " Podzemní stavby Praha 2010". Odborný program doplní exkurze tunelových staveb a […]
 • Semináře věnované problematice správy a údržby komunikací7. dubna 2008 Semináře věnované problematice správy a údržby komunikací Ve dnech 4.- 5.6.2008 proběhnou v Mikulově Dopravně inženýrské dny. Ve dnech 17. - 18. 6.2008 proběhne ve Znojmě seminář s názvem Aktuální otázky správy a údržby komunikací. Souběžně se […]
 • 12. Betonářské dny – konference22. října 2005 12. Betonářské dny – konference Ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2005 se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové sejdou odborníci z oblasti projektování a realizování betonových staveb.Cílem akce je seznámit […]
 • V rámci oslav 300. let výročí založení českého technického učení v Praze proběhne konference o dopravě.15. dubna 2007 V rámci oslav 300. let výročí založení českého technického učení v Praze proběhne konference o dopravě. Ve dnech 17. - 19. dubna 2007 pořádá Fakulta dopravní Českého učení technického v Praze konferenci s názvem "Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům".Cílem […]
 • VIII. dopravně – inženýrské dny2. srpna 2011 VIII. dopravně – inženýrské dny Ve dnech 6. - 7. června 2007 proběhne v Mikulově seminář s názvem "Nové dopravně - inženýrské metody a nové trendy technologií pro zlepšování provozu na pozemních komunikacích České […]
 • Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji14. července 2006 Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Ve dnech 13. - 15. září se uskuteční v Karlových Varech 9. mezinárodní konference a výstava věnovaná všem zájemcům o uvedenou problematiku, zejména  představitelům měst obcí a regionů, […]
 • Bezpečné cesty do školy14. května 2007 Bezpečné cesty do školy Seminář věnovaný problematice opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí a snížení negativních vlivů na zdraví se uskuteční dne 24. května 2007 v Praze.Program:Dítě v silničním provozu - Ing. […]
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.