LOGI 2005 – konference“ Komplexní logistické služby v přepravních řetezcích “ – 6.ročník odborné konference s mezinárodní účastíPořadatel:
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera a Institut Jana Pernera
Termín: 15.-16.2.2005
Místo: hotel Technik v Lázních Bohdaneč
bližší informace : andrea.seidlová@upce.cz

Další články z IZDoprava.cz