Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Václavské náměstí v Praze bude měnit svou podobu.

Jedenáctičlenná porota vybrala v architektonicko – urbanistické soutěži o novou podobu Václavského náměstí návrh atelieru Cígler Marani Architects, s.r.o. Základním úkolem bylo řešení spojení prostoru okolí Národního Muzea a Václavským náměstím a přestěhování parkujících aut do podzemních garáží. FOTO V ČLÁNKU.

Výstava všech  odevzdaných návrhů je od 12.12.2005 – 6.1.2006 v Martinickém palááci na Hradčanském náměstí č. 8 , v sídle Útvaru rozvoje města Prahy.

Komentář ke koncepci návrhu poskytl  magazínu Komunikace a doprava  pan Jakub Cígler.

Základní modul
Navržené půdorysné členění náměstí vychází z modulu středověkého založení uliční sítě v rastru násobků “ zemského provazce“.Na tomto základě bylo vytvořeno nové horizontální členění  prostoru,jakýsi symbolický otisk,který je dodnes dobře čitelný v parcelaci náměstí.V návrhu je tento grid využit pro organizaci prostoru – vychází z něj pozice nově navržených stromů,poloha mobiliáře,ale především horizontálně rytmizuje nové široké chodníky.Každý celý násobek provazce je v mozaikové dlažbě zvýrazněn pásem z masivních žulových desek s číselnými symboly.
 

Parkování

Jedním ze základních principů návrhu je záměr odstranění parkujících vozidel z povrchu Václavského náměstí do podzemních garáží. Organizace provozu je v návrhu řešení chápána důsledným uplatněním zákazu stání, pouze s možností zastavení a vyložení osob či nákladu pro dopravní obsluhu. Vyhrazená stání by byla jen zcela vyjímečně umožněna pouze pro několik invalidních stání a pro stanoviště TAXI. Poloha vjezdů a výjezdů z garáží je navržena jednotně přejezdem přes naklopený obrubník na rozšířenou část chodníku, krytou řadou nových stromů ve stromových obrubách před exponovanými pohledy.
  
 Prostorová koncepce
Požadavek na sjednocení použitých materiálů, jasné vymezení jednotlivých prostorů náměstí pro různé druhy dopravy, současné rozšíření chodníků pro chodce a umístění dalších stromořadí (při respektování vedení inženýrských sítí), vedl k návrhu nových stromořadí do zvýšených obrub, umístěných přímo do komunikací. Stromová obruba je navržena o průměru 2,5m, se zvýšeným žulovým obrubníkem.Vytváří nejenom ochranu stromů před poškozením, ale zároveň svou polohou vymezuje podél obrubníků možnost zastavení vozidel pro dopravní obsluhu podél chodníku, bez nutnosti použití vodorovného dopravního značení. Stejná obruba, uplatněná v místě přechodů (beze stromů, pouze s vydlážděním mozaikou), vytváří princip děleného přechodu s ochranou chodců před provozem.
 

Etapizace

Pro stabilizaci celého parteru náměstí v co nejkratším čase a v co největším rozsahu, bez nutnosti postupného rozkopávání a přestavby, spolu s volbou umístění podzemních garáží, je klíčovým bodem obnovení tramvajové dopravy na Václavském náměstí. Jelikož ale znovuzavedení provozu tramvají je vázáno na překonání Severojižní magistrály, které nelze provést bez dokončení rozhodujících úseků městského okruhu, je navrženo k diskusi etapové řešení.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články z IZDoprava.cz

  • Město Liberec získalo dotaci na fotopasti 29. května 2012 Město Liberec získalo dotaci na fotopasti Fotopasti doplní stávající kamerový sytém ve městě. Městská policie nainstaluje fotopasti na místa, kde často dochází ke krádežím nebo vandalismu, a kam zároveň současný kamerový systém […]
  • Nový most v Ledenicích vede po náspu z gabionů6. března 2014 Nový most v Ledenicích vede po náspu z gabionů Původní  komunikace III/14611 vedla  po násypovém tělese, které z obou stran končilo opěrnými zdmi. Násypové těleso a konstrukce zdí však  nevyhovovaly a nadměrné dopravní zatížení […]
  • Do Husitské ulice v Praze 3 se ve směru do centra vrací provoz26. září 2018 Do Husitské ulice v Praze 3 se ve směru do centra vrací provoz Od pondělí 1. října 2018 se do Husitské ulice vrátí provoz ve směru do centra. Rekonstrukce této důležité dopravní tepny v úseku mezi ulicí Trocnovskou a Tachovským náměstím v délce 650 […]
  • Parkovací dům nabídne nová parkovací místa v Plzni19. července 2009 Parkovací dům nabídne nová parkovací místa v Plzni Nový objekt umístěný na Rychtářce by měl mít jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží s kapacitou 600 parkovacích míst. Parkovací dům by měl rozšířit možnosti parkování v centru města a […]
  • V Praze 9 je ve zkušebním provozu bezpečný přechod třetí generace19. listopadu 2009 V Praze 9 je ve zkušebním provozu bezpečný přechod třetí generace V Praze 9 je ve zkušebním provozu bezpečný přechod třetí generace.Přes Vysočanskou ulici využívají přechod chodci, kteří směřují z obytné části k obchodnímu centru BILLA. Bezpečný přechod […]
  • TSK Praha hledá dodavatele pro údržbu pozemních komunikací!10. ledna 2012 TSK Praha hledá dodavatele pro údržbu pozemních komunikací! Technická správa komunikací  hlavního města Prahy vydala oznámení o zakázce Rámcová smlouva na údržbu pozemních komunikací. Smlouva bude na 4 roky pro 9 účastníků  v přepokládané výši […]
  • Českobudějovické výstaviště pořádá Mobil salon 201211. dubna 2012 Českobudějovické výstaviště pořádá Mobil salon 2012 Veletrh cestovního ruchu nabídne prezentace turistických oblastí, měst, regionů, středisek, hotelů a turistických atraktivit. Těšit se můžete na cyklonovinky, mapy, průvodce, pohlednice a […]
  • Roadware 2003 – Praha19. června 2003 Roadware 2003 – Praha Ve dnech 20. - 22.května 2003 proběhl v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze již 9. ročník mezinárodního silničního veletrhu Roadware 2003. Kvalitně připravená výstava doplněná […]
  • Ve Švédsku využívají nový systém parkování17. února 2015 Ve Švédsku využívají nový systém parkování Nový parkovací systém, který nepotřebuje parkovací karty, zkouší ve městě Linköping ve Švédsku. Parkovací systém mohou užívat zájemci o parkování na parkovišti společnosti Dukat Linköping […]
  • Ke zvýšení bezpečnosti chodců pomáhá projekt BESIP 7. října 2013 Ke zvýšení bezpečnosti chodců pomáhá projekt BESIP Stavební úpravy realizované Technickou správu komunikací hl. m. Prahy v rámci projektu BESIP pomáhají ke zvýšení bezpečnosti pro chodce i motoristy. V letošním roce se TSK nejvíce […]
Stránka načtena za 1,37836 s | počet dotazů: 171 | paměť: 58355 KB. | 18.10.2021 - 18:31:08
X