Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

V sobotu vjedou motoristé na dokončený úsek dálnice D8

Dvanáct kilometrů zbývajícího úseku na trase dálnice D8 směřujícího do Drážďan je pro provoz bezpečných, sesuv z roku 2013 u Dobkoviček je zajištěn, stabilizační opatření u Prackovické estakády pro bezpečný provoz je hotové a průběžně monitorované. Slavnostní otevření nového  úseku  D8 proběhne 17. prosince 2016 od 10 hodin v tunelu Radejčín. Svou účast přislíbili z české strany například prezident republiky Miloš Zeman, ministr dopravy Dan Ťok a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Z německé strany by měli přijet například spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt, předseda Spolkové rady a vlády Svobodného státu Sasko Stanislaw Tillich a saský ministr hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig. Na místě také zazpívá dětský sbor z Lovosic. Předpokládaný konec akce je ve 12:30 hodin, následně bude dálnice uklizena a finálně zkontrolována. První motoristé se tak budou moci po dálnici projet v sobotu 17. prosince večer.

Po otevření 17. prosince 2016 budou probíhat mezi Bílinkou a Řehlovicemi dílčí stavební práce, včetně dokončení prvků pro posílení stability u Prackovické estakády, které nebrání běžnému provozu. Vyplývá to z aktuálních informací, které dnes na svém jednání obdržela vláda.

Stavba D8 ve dvanáctikilometrovém úseku Bílinka – Řehlovice bude zprovozněna v režimu předčasného užívání na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic. Do provozu budou v sobotu 17. prosince uvedeny stavební objekty, případně jejich části, které umožní bezpečný provoz po dálnici.

„Po spuštění předčasného užívání stavby bude území sesuvu Dobkovičky i území Prackovické estakády dále monitorováno, abychom měli stále aktuální zprávy, že je dálnice naprosto v pořádku a pro motoristy bezpečná,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Zároveň bude probíhat práce na stavebních objektech, které již nebrání provozu. Těmi jsou například vegetační úprava podél trasy dálnice, terénní úpravy, rekultivace nebo dokončování mostů vedených přes dálnici. Tyto práce budou hotovy do srpna roku 2017. Geologové budou dále mapovat případnou svahovou nestabilitu v oblasti Českého středohoří, bude také doplněn hydrologický monitoring. Vláda bude nadále dostávat pravidelné informace o aktuálním vývoji situace na dálnici a v jejím okolí. V průběhu příštího roku také nelze vyloučit přechodná dopravní omezení v případě nutnosti stavebních úprav. Pokud k takovým situacím dojde, bude o nich včas informovat Ředitelství silnic a dálnic.

Stavba 0805 navazuje v prostoru Lovosic na již vybudovanou stavbu 0804. Začíná mimo-úrovňovou křižovatkou (MÚK) se silnicí I/15 (I/30) a pokračuje v trase původní silnice I/8 přes obec Vchynice, nad kterou se odklání vpravo kolem vrchu Lovoš, kde je u obce Bílinka rovněž MÚK s napojením na silnici I/8 na Teplice. Trasa dálnice pokračuje přes Opárenské údolí kolem obcí Chotiměř a Dobkovičky do úbočí podél Labe nad Litochovicemi a Prackovicemi. Zde v bývalém prackovickém lomu prochází jeho hlavní stěnu tunelem, přechází údolí a dalším tunelem se dostává do prostoru obce Radejčín. Zde se trasa již svažuje kolem obce Habrovany k obci Řehlovice, kde se v pravém oblouku napojuje na již vybudovanou a provozovanou stavbu 0806 Řehlovice–Trmice. V Řehlovicích je rovněž navržena MÚK s rychlostní silnicí R63.

Součástí stavby dálnice jsou i přeložky silnic I., II. a III. tříd, polních cest a místních komunikací, přeložky inženýrských sítí, objekty vodohospodářské, rekultivace, vegetační úpravy, protihluková opatření, demolice a další. Na nové trase pojedou řidiči přes tři nové mosty (Vchynice o délce 232 metrů, most Oparno o délce 275 metrů, most Dobkovičky   o délce 454,70 metrů) a dva tunely(Prackovice s délkou tunelových trub 260, resp. 270 metrů a tunel Radejčín kde měří tunelové trouby 620 metrů).

Zdroj: ŘSD


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,81892 s | počet dotazů: 177 | paměť: 50306 KB. | 27.09.2021 - 15:34:34
X