Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

V rámci modernizace železniční trati dojde k rekonstrukci nádraží v Soběslavi


Dne 10. července byla zahájena modernizace železničního úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav. Výsledkem stavebních prací na přibližně šestikilometrovém úseku bude nejen větší kapacita tratě, ale také výrazné zvýšení traťové rychlosti. Příznivé sklonové a směrové poměry umožní jízdu vlaků až 160 km/h. Nová trať povede ve stávající ose jednokolejné trati, přístavba druhé koleje je navržena převážně v její pravé části. V daném úseku bude zrušeno všech šest stávajících železničních přejezdů, resp. budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením.

Výjimkou bude přejezd u zastávky Řípec-Dráchov, který zůstane i po ukončení této stavby provizorně zachován. V další etapě, po výstavbě silničního nadjezdu, bude nahrazen úrovňovým přechodem pro chodce. Ten bude zabezpečený světelnou signalizací se závorami a bude sloužit jako bezbariérový přístup na nástupiště. Kvůli zvětšení poloměru směrového oblouku se tato zastávka přesune v rámci rekonstrukce o několik metrů.

Výraznou proměnou také projde železniční stanice Soběslav, ve které se vybuduje jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště o délce 300 metrů. Přístup cestujících k vlakům bude podchodem se schodišti a výtahy. Celkem zde budou čtyři dopravní koleje s užitečnými délkami přes 650 metrů. Ve stanici bude postavena nová technologická budova. Ke kompletnímu dokončení úprav v Soběslavi, včetně zrušení přejezdu v km 62,420 a výstavby nové skupiny výhybek ve směru na Tábor, dojde až během navazující 2. etapy, řešící rekonstrukci zbývajícího úseku do Doubí u Tábora.

Práce budou dále zahrnovat modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, dispečerské řídicí techniky a trakčního vedení pro dosažení stanovených parametrů podle nároků odpovídajících požadavkům pro modernizaci.

Modernizace úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav je finančně podpořena Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, kdy příspěvek EU bude činit až 773 784 686 Kč. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Stavební práce začaly v únoru 2014 a měly by být dokončeny do srpna 2015.

Stavbu uskuteční  EUROVIA CS a GJW Praha pro objednatele Správu železniční dopravní cesty.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,09213 s | počet dotazů: 196 | paměť: 27911 KB. | 04.07.2022 - 23:29:07