Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

V Praze 5 bude platit regulovaný systém parkování

Nový systém plánuje vedení městské části Praha 5 zavést od 1.3.2014. Systém umožní v centru Smíchova zaparkovat zdarma obyvatelům Prahy 5. Na regulovaném území v okolí stanice metra Smíchov budou moci pohodlněji parkovat budou kromě rezidentů a abonentů žijících na regulovaném území (viz níže) i ostatní občané z celé městské části Praha 5. I ti totiž získají parkovací karty zdarma. Systém zajistí regulaci tzv. „dopravy v klidu“ až do doby, než magistrát města Prahy  bude připraven spustit celoměstský regulační systém. Návrh regulace parkování se v současnosti týká centrální části Prahy 5, tedy Smíchova, konkrétně v oblasti zhruba od Újezdu po Lihovar. Dotčené území je ohraničeno levým břehem Vltavy, ul. Vítěznou, Újezd, ul. Rošických, části ul. Holečkova po ul. Drtinovu, ul. Drtinova, ul. ul. Kartouzská, ul. Radlická (východní strana), ul. Dobříšská, ul. Strakonická, levý břeh Vltavy (viz plánek níže). Parkovací místa budou vyznačena třemi barvami.

Modrá parkovací stání budou primárně vyhrazena těm, kteří získají platnou rezidenční parkovací kartu MČ P5 a platnou parkovací kartu.  Parkování bude možné od 06 hodin do 08 hodin bez omezení (zásobování apod.). Od 08 hodin do 18 hodin budou moci parkovat vozidla s platnou parkovací kartou a vozidla s platnou rezidenční kartou a od 18 h do 06 bude parkování povoleno jen majitelům rezidenčních karet.

Modro-zelená parkovací stání jsou časově vymezena pro držitele platných rezidenčních parkovacích karet a platných parkovacích karet, a to mezi 8.00-10.00 a 16.00-18.00 – tedy v časy, kdy se vracejí místní lidé a hledají místa k parkování svých vozidel. Po zbytek dne lze zbývající volná místa svobodně využívat.

Žlutá parkovací místa jsou volná parkovací stání, kde může zaparkovat kdokoliv i bez parkovací karty.

Stávající místa hlídaných parkovišť zůstanou beze změn, totéž se týká vyhrazených parkovacích míst pro instituce, firmy apod.

Podmínkou k získání rezidenční karty je mít kdekoliv v rámci regulovaného území trvalý pobyt. Parkovací kartu získají ti, kteří mají v MČ Praha 5 trvalé bydliště (Barrandov, Hlubočepy apod.) Na tyto karty mají dále právo fyzické osoby podnikající se sídlem v daném regulovaném území a právnické osoby se sídlem v regulovaném území. Městská část plánuje zahájit výdej parkovacích karet již v prosinci letošního roku. K vydání parkovací karty budou muset žadatelé vždy doložit právní vztah k vozidlu. Karty tedy budou takzvaně „na SPZ“. Výjimku tvoří parkovací karty pro žádající právnické osoby, které budou přenosné. V případě jejich ztráty se ale nebudou nahrazovat, aby nevznikaly duplikáty.

Zdroj: Praha 5

Poznámka: Žluté barevné vyznačení parkovacích míst bez jakéhokoliv omezení postrádá tak trochu smysl. Parkování  řeší svislé dopravní značení  IP11(a-g).

 

 


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,99288 s | počet dotazů: 161 | paměť: 50238 KB. | 27.09.2021 - 14:38:47
X