Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

V Ostravě budou opět změny – začíná oprava severních Svinovských mostů

Už o tomto víkendu – o půlnoci ze soboty 4. srpna na neděli 5. srpna  – bude ve Svinově převeden veškerý silniční provoz na již rekonstruovaný jižní most a budou zahájeny práce na mostu severním. Celá dopravní dostupnost Poruby se tak otočí opačným směrem. Společnost UDIMO Ostrava zpracovala stejně jako v první etapě studii řešící optimalizaci vedení objízdných tras a návrh příslušných dopravních opatření.

Individuální doprava je vedena objízdnou trasou. Ve směru z centra na Opavu bude základní trasa objížďky pro individuální automobilovou dopravu směrována z ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56 – ul. Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí D1, po dálnici na MÚK Rudná a dále po silnici I/11 – ul. Rudná, ul. 17. listopadu s odbočením u restaurace Slovan na ul. Opavskou. Objízdná trasa ve směru na Klimkovice bude pokračovat z MÚK Rudná po dálnici na MÚK Klimkovice a sjezdem na silnici II/647. Užití dálnice v úseku MÚK Místecká MÚK Klimkovice je bez zpoplatnění.

Alternativní trasy : Na objízdných trasách může dojít k výraznému snížení rychlosti a ke vzniku kolon vozidel. Předpokládá se proto, že stejně jako v první etapě si řada řidičů najde vlastní trasy. Jako alternativní budou ve směru z centra na Opavu nabízeny následující trasy:

– z ul. 28. října (pravé odbočení z náměstí Republiky) na ul. Místecká, dále sjezdem u vysokých pecí na ul. Výstavní a odbočit vpravo u Dolu Jeremenko na  I/11 – ul. Rudná směr Opava

– z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u Domu Energetiky) po ul. Novinářské a dále po II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj na dálnici D 1 a MÚK Rudná

– z ul. 28. října (levé odbočení u domu energetiky) po ul. Výstavní na I/11 – ul. Rudná

– z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj a dále na dálnici D 1 a MÚK Rudná

– z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Plzeňská a I/11 ul. Rudná, sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká, ul. Bílovecká III/4785 a dále pod Svinovskými mosty na silnici II/479 – ul. Opavská

– sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká a dále po ul. Nad Porubkou s možnostmi ul. Francouzská – ul. Opavská, ul. Porubská – ul. Opavská nebo Hlavní třída – 17. listopadu – Opavská

– sjezd z ul. Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše uvedenými možnostmi

– sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po II/647 – ul. 17. listopadu na ul. Opavskou.

Průjezd přes Svinovské mosty bude ve dvou jízdních pruzích po opraveném jižním mostě. Třetí pruh, vytvořený na jižním mostě vodorovným dopravním značením, bude vyhrazen ve směru na Opavu vozidlům hromadné dopravy, IZS, stavby a silniční údržbě. Individuální automobilová doprava ve směru z centra na Opavu bude odkloněna na objízdné trasy. Severní mosty budou zcela uzavřeny, řešení přejezdů přes tramvajovou trať bude obdobné jako v první fázi.

 

Městská hromadná doprava (MHD): V době opravy severního tramvajového mostu bude provoz tramvají opět veden jednokolejně. Výluka tramvajového provozu kvůli přeložení jednokolejného úseku na jižní tramvajový most proběhne od 24. 8. do 27. 8. 2012 při nasazení náhradní autobusové dopravy. Umístění dočasné obousměrné tramvajové zastávky „Svinov mosty horní zastávka“, která byla zřízena již pro předchozí etapu rekonstrukce, se změna nedotkne.

Optimalizaci vedení objízdných tras provedla společnost UDIMO Ostrava. V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti silničního provozu budou od 5. srpna provedena některá dopravní opatření, například změny přednosti v jízdě, změny světelné signalizace apod. Více informací na www.ostrava.cz nebo www.dpo.cz

 Zdroj: Ostrava


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,41617 s | počet dotazů: 175 | paměť: 21737 KB. | 24.09.2021 - 10:10:02
X