Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

V Olomouckém kraji připravují železniční skanzen

Skanzen na opuštěném tělese dráhy v úseku obcí Hněvkov – Lupěné mají v plánu vybudovat Nadace Okřídlené kolo, Pars – člen skupiny Škoda a Olomoucký kraj, který projekt spolufinancuje. Skanzen naváže na cyklostezku, dokončenou na tomto úseku v roce 2011. Součástí projektu bude také naučná stezka o pěti zastaveních, která jsou tematicky zaměřena na historii krajiny, neživé a živé organismy a také na historii a současnost železnice v tomto úseku trati. Naučná stezka společně s příslušnou návštěvnickou infrastrukturou (zastřešené odpočívadlo s lavičkami a odpadkovým košem) je umístěna při cyklostezce na opuštěném tělese dráhy mezi obcemi Lupěné a Hněvkov. Mobiliář je umístěný na železničním náspu vedle cyklostezky, ze kterého byl snesen kolejový svršek včetně jeho lože. Zpevněná plocha je v současné době pouze v ploše cyklostezky, plocha po druhé koleji má hlinito-kamenitý povrch.

Další částí naučné stezky je instalace exponátů železničního skanzenu. Jedná se o parní lokomotivu řady 317, mechanické závory a různé typy návěstidel. Tyto exponáty budou umístěny při zastavení č. 1 naučné stezky, na koleji o délce 35 metrů a doplněny novým informačním panelem, který bude upozorňovat na další atraktivity mající vztah k železnici. Exponáty budou získány z rušených železničních stanic, parní lokomotiva z bývalého železničního depa. Do exponátů železničního muzea budou zařazeny také stávající objekty – samotný železniční násep, průrazy skalami (místy zpevněné zdmi; datace na kameni kvádrového zdiva 1912), tři železniční mosty, jejichž pilíře jsou z části odkryté (datace kvádrového zdiva pilíře 1902), tři strážní domky připomínající potřebu obslužnosti trati v době páry a kamenné milníky původní trati (umístěné podél cyklostezky na opuštěném tělese dráhy).

ZdroJ:Propamátky


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,19680 s | počet dotazů: 175 | paměť: 29188 KB. | 21.10.2021 - 14:13:22
X