Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

V Olomouci probíhá komplexní rekonstrukce hlavního nádraží


Téměř tři roky budou na významném železničním uzlu v Olomouci probíhat práce související s úpravou kolejiště a modernizací nástupní plochy s přístupovými cestami. Kapacitu stanice zvýší nové, páté nástupiště. Přístup k němu umožní kromě prodloužení starého podchodu také již připravený výstup z druhého podchodu, který už několik let spojuje celé nádraží s terminálem MHD a městskou částí Hodolany. Bezbariérový přístup na všechna ostrovní nástupiště zajistí nové výtahy, cestující rovněž ocení celkovou rekonstrukci starého podchodu. Změna polohy některých staničních kolejí bude znamenat zlepšení komfortu pro cestující. Druhé nástupiště tak bude sloužit výlučně spojům ve směru Česká Třebová – Přerov, což umožní pohodlný přestup cestujících z vlaku vyšší kategorie do nižší a opačně bez nutnosti přecházení mezi nástupišti. Obdobný způsob využití bude mít třetí nástupiště, které bude stejné služby nabízet pro vlaky ve směru Ostrava (Přerov) – Praha. V dopravní špičce bude možno ve stanici současně odbavit čtyři vlaky na hlavní koridorové trati a dalších sedm ve zbývajících směrech. Celkem tedy půjde o 11 vlaků najednou.

Kolejové řešení umožní v hlavních staničních kolejích jízdu rychlostí 160 km/h, v osobním nádraží pak bude snížena na 140 km/h. V ostatních kolejích se bude moci jezdit 40 až 60 km/h. Ke klidnější jízdě přispěje nový železniční svršek včetně bezstykové koleje. Jeho konstrukce zajistí bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t. Celkem 96 výhybek získá elektrický ohřev pro bezproblémový provoz i v zimním období. Významnou částí stavby je také modernizace mostů a propustků, které se nacházejí v daném úseku. Vlakové cesty do všech traťových směrů budou zabezpečeny novým staničním zabezpečovacím zařízením (elektronickým stavědlem), které spolu s výše uvedenými úpravami jízdu maximální povolenou rychlostí. Novější typ zabezpečení získají rovněž dva přejezdy.

Dále bude modernizováno sdělovací zařízení včetně zřízení nových integrovaných telekomunikačních zařízení a rovněž se vybuduje nový automatizovaný systém dispečerské řídicí techniky. Stávající odjezdové a příjezdové tabule budou vyměněny za nové. Ve stanici se současně rozšíří informační systém pro cestující. Pro snadnější řízení vlakové dopravy se nainstaluje nový barevný kamerový systém, který bude sledovat nástupištní hrany a podchody, další pak usnadní řízení posunu.

Stavba je navržena ke spolufinancování z Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Celková míra podpory činí 83,1 % způsobilých výdajů. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je sdružení firem OHL ŽS a Alpine Bau CZ. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a stavbu provádí sdružení REŽOL( OHL ŽS, a.s., a ALPINE Bau CZ s.r.o.) s termínem dokončení v srpnu 2016.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,04946 s | počet dotazů: 209 | paměť: 29583 KB. | 29.09.2022 - 19:21:35