Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

V Libereckém kraji je dokončen nový úsek silnice I/35


Je dobudován úsek Bílý Kostel– Hrádek nad Nisou a silnice I/35, který bude sloužit osobní a nákladní dopravě mezi Českou republikou, Polskem a Spolkovou republikou Německo. Silnice byla  realizována v kategorii S11,5/80 o celkové délce 7,636 km s asfaltovým krytem. Trasa je vedena volným nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích s minimálním zásahem do lesních porostů. Stavba silnice I/35 zahrnuje kromě hlavní trasy také přestavbu mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel, výstavbu dvou nových křižovatek (Václavice a Hrádek n.N.), přeložku silnice III/2712 a 6 přeložek místních, respektive účelových komunikací a polních cest, 11 mostních objektů, dvě opěrné a jednu zárubní zeď, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavbu protihlukových clon a realizaci vegetačních úprav. Stavba byla zahájena 25.5.2009 a původní termín dokončení  2011 byl zpomalen komplikacemi s odkoupením pozemků. Slavnostní zprovoznění a předání nového úseku do provozu je  1.7.2014.

Na novém úseku  byl instalován telematický systém společností ELTODO, a.s. V rámci systému byla trasa  vybavena proměnným dopravním značením, novými meteorologickými stanicemi, sčítači dopravy a zařízeními pro provozní informace včetně kamerového systému. Tato zařízení zvyšují bezpečnost a informovanost řidičů při průjezdu daného úseku za standardního dopravního režimu, ale i při různých dopravních omezeních (údržba, nehoda…) nebo při zhoršených klimatických podmínkách. Také umožňují provozovateli získat informace o dopravní a klimatické situaci na trase, které pak mohou být použity k ovlivnění dopravy.

Investorem stavby je ŘSD, projekt zhotovila firma VALBEK s.r.o a stavbu zhotovilo Sdružení R35 (EUROVIA CZ, Integra Liberec, ELTODO EG). Cena díla je 1.748.009.469Kč bez DPH.

Zdroj: ŘSD, ELTODO


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,93502 s | počet dotazů: 206 | paměť: 31545 KB. | 05.10.2022 - 23:16:55