V Jihočeském kraji byl uveden do provozu další dokončený úsek dálnice D3

Od čtvrtka 12. října 2017 začíná řidičům sloužit nový úsek dálnice D3 na trase Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Více než pět kilometrů nových komunikací stálo okolo 635 milionů korun bez DPH, což je o polovinu méně, než byla původní předpokládaná nabídková cena. Stavba je situována v  prostoru současného obchvatu Veselí nad Lužnicí. Začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Veselí-sever, kde přímo navazuje na předcházející funkční celek, a končí zhruba na hranicích bývalých okresů Tábor a  České Budějovice. Celková délka úseku 5125 metrů a je postaven v kategorii D 27,5/120. Tato kategorie je navržena i v navazujících dálničních úsecích. V rámci stavby 0308C se jedná o rozšíření stávající silnice I/3, která byla vystavěna v polovičním profilu kategorie D 26,5. Začátek úpravy leží za MUK Veselí-sever ve staničení km 104,135 pro levou polovinu dálnice resp. v  km 104,115 pro pravou polovinu dálnice. Konec stavby leží v km 109,260 u Horusického rybníka.

Dálnice je realizována jako rozšíření stávající poloviny dálničního profilu. Rozšiřovaný pás dálnice vede převážně po zemědělských pozemcích. Na nově vybudovaném úseku dálnice je postavena jedna mimo-úrovňová křižovatka MUK Veselí–jih. Jde o napojení dálnice D3 a silnice I/24 ve směru od Třeboně.

Součástí stavby je dále přeložka silnice II/147, která mimoúrovňově kříží dálnici a silnice II/603 vedoucí z Veselí nad Lužnicí k Horusicím a následně v souběhu s dálnicí. Jak silnice II/147, tak zejména silnice II/603 budou sloužit k dopravě účastníků silničního provozu, kteří nemohou anebo nechtějí využít dálnici. Přeloženy jsou i další úseky silnic III. tříd a polních cest dotčených stavbou.

Stavba D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec navazuje na dokončený úsek dálnice mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí. Hlavní význam celé budoucí dálnice spočívá v propojení Prahy s oblastí jižních Čech a dále do Rakouska. Celý projekt byl spolufinancován v rámci Operačního programu Doprava 2007-2013 a Operačního programu Doprava 2014-2020 z Fondu soudržnosti.


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,71314 s | počet dotazů: 158 | paměť: 21624 KB. | 23.06.2021 - 14:27:20
X