Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

V Brně začala platit pravidla pro poskytnutí příspěvku na dopravu


Zavedení nového dotačního programu na podporu nákupu elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna už  11. října 2016. O příspěvek  ve výši  1.425 Kč za období jednoho roku mohou žádat zájemci od 1. 1. 2017. Příspěvek byl zaveden jako jedna z forem podpory a motivace obyvatel k environmentálně příznivému dopravnímu chování na území statutárního města Brna a zvýšení zájmu o využívání veřejné hromadné dopravy. Právo na slevu však má  jen ten, kdo v Brně platí za odpad (navíc bez jakýchkoli dluhů) a kdo si jízdné zaplatí přes web dopravního podniku (DPmB). Na levnější celoroční jízdenku tak nedosáhnou mimobrněnští nebo ti, kdo ve městě nevlastní žádnou nemovitost.

Jakého typu jízdenky se dotace týká? Dotace bude poskytována formou příspěvku na zakoupení roční předplatní základní nepřenosné jízdenky pro zóny 100 + 101 v elektronické formě. Tuto elektronickou jízdenku je možné zakoupit od 1. ledna 2017 v nově zřízeném e-shopu Dopravního podniku města Brna, a.s..

E-shop bude dostupný na internetové adrese www.brnopas.cz , na kterou bude přístup i ze stránek DPMB (www.dpmb.cz ), Kordisu (www.idsjmk.cz ) i města Brna (www.brno.cz ). Dopravní podnik zřídí na Novobranské 18 kontaktní pracoviště, kde pomůže a poradí zákazníkům při zřízení účtu a registraci.

Kdo může žádat o dotaci: Způsobilým žadatelem je fyzická osoba, která kumulativně splňuje všechny níže uvedené podmínky:

  1. a) je držitelem elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101,
  2. b) je poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve statutárním městě Brně,
  3. c) není od poplatkové povinnosti zcela osvobozena na základě platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a
  4. d) nemá splatný nedoplatek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vůči statutárnímu městu Brnu, a
  5. e) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního města Brna (bezdlužnost), tedy městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným či založeným.

Všechny výše uvedené podmínky musí žadatel splňovat ke dni podání žádosti a současně ke dni rozhodnutí o žádosti s výjimkou podmínky uvedené pod písm. d), kterou je nutno splnit nejpozději do dne rozhodnutí o žádosti. Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány a posuzovány v průběhu celého kalendářního roku.

Žádost o dotaci je nutno podat nejpozději do 60 dnů ode dne zakoupení elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky pro zóny 100 a 101.

Prvním dnem této lhůty je kalendářní den následující po dni, kdy byla zakoupena jízdenka. Pokud poslední den lhůty dopadá na sobotu, neděli nebo svátek, pak je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Pro dodržení termínu podání žádosti je rozhodující datum doručení Magistrátu města Brna. Žádost, u které nebude dodržen termín pro podání žádosti, nebude posuzována z hlediska způsobilosti žadatele a žádosti nebude vyhověno.

Spojení dotace s placením poplatku za odpad je zvláštní kombinace. Dotace na jízdné vybrané skupině cestujících však není ničím mimořádným.  Po několik let mohli žádat o dotace na jízdné studenti ve Středočeském kraji. Tato krajská vymoženost byla 22.listopadu 2016 zrušena. To ve Frýdku Místku mohou od roku 2011 jezdit obyvatelé zdarma na čipovou kartu s ročním kuponem, pokud se prokážou, že nemají vůči městu dluh. Jediný poplatek ve výši 300,- Kč je za čipovou kartu a žádost. Takové zvýhodněné roční jízdné je také podmíněné, ale tato podmínka je celkem pochopitelná.  


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,20116 s | počet dotazů: 211 | paměť: 28053 KB. | 06.07.2022 - 11:25:02