Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

V Brně je v provozu nový parkovací dům s automatickým parkováním


Parkovací dům „ Kopečná“ byl zprovozněn 2 června 2014  a je to moderně vybavený objekt, výtahem bezbariérově propojený s centrem města. Parkovací dům má 88 parkovacích míst ve 3 věžích a 7 vrstvách parkovacích stání. Automatický zakladačový systém firmy KOMA-Industry s.r.o., který je zde instalován a bude sloužit veřejnosti, je zatím třetí tohoto typu v České republice a první v Brně. Zaparkování a vyparkování vozu po zadání příkazu do systému zajišťuje automat bez zásahu řidiče. Každá ze tří parkovacích věží pracuje nezávisle, je tedy možné najednou zaparkovat nebo vyparkovat tři vozidla současně.

Na střeše celého objektu je komerční prostor, který bude využit jako malé kavárenské zařízení s terasou, nabízející mimo občerstvení také velmi příjemný výhled do Denisových sadů a okolí.

Na základě vyhodnocení zkušeností z obdobných parkovacích domů v provozu byl ještě během výstavby parkovací dům doplněn o náhradní zdroj energie. Ten zabezpečí nouzový provoz a tedy přístup k vozidlům během případného „blackoutu“.

Stavba byla zahájena v září 2012 a letos v lednu byla stavba dokončena a 27. 1. 2014 byl zahájen zkušební provoz technologie. Investorem stavby byla společnost Brněnské komunikace a.s., která  bude také zajišťovat a dohlížet na jeho provoz. Parkovací dům je napojen na centrální technický dispečink Brněnských komunikací optickým kabelem a provoz bude nepřetržitý.

 

Odbavovací režim:

• Při vjezdu do areálu parkovacího domu si zákazník vyzvedne parkovací lístek u vjezdového stojanu. V případě nutnosti je umožněno opustit areál parkovacího domu do 5 minut bezplatně od doby vjezdu do areálu.

• Zákazník najede vozidlem do příslušné věže dle pokynů naváděcího systému.

• Po zastavení vozidla je zákazník povinen zajistit vozidlo proti pohybu zatažením ruční brzdy a zařazením prvního rychlostního stupně. U automobilů s automatickou převodovkou zařadit P – parking.

• Před odchodem od vozidla potvrdí zákazník jeho připravenost k zaparkování vložením parkovacího lístku do čtečky umístěné vedle vnějších vrat parkovacího domu.

• Před odjezdem z parkoviště vloží zákazník parkovací lístek předepsaným způsobem do automatické pokladny a uhradí stanovené parkovné.

• Po řádné úhradě parkovného vydá automatická pokladna zákazníkovi výjezdový lístek s vyznačením doby provedení úhrady. Současně se zaplacením zobrazí display nad automatickou pokladnou číslo věže, do které bude vozidlo přistaveno.

V případě zájmu o daňový doklad si zákazník zmáčkne tlačítko „Účtenka“ a je mu vytištěn příslušný daňový doklad o úhradě parkovného.

Zákazník je povinen opustit vozidlem parkoviště do 10 min. od přistavení vozidla do boxu. V případě, že tak neučiní, automatická výjezdová závora mu neumožní odjezd z parkoviště. Zákazník je následně povinen odebrat se k automatické pokladně a zde uhradit stanovené parkovné.

• Zakladačový systém vydá zákazníkovi vozidlo do stejného vjezdu, kde bylo vozidlo přistaveno k zaparkování.

• Zákazník najede s vozidlem k výjezdovému stojanu, vloží do čtečky výjezdového stojanu výjezdový lístek a v případě, že jsou splněny platební a časové povinnosti zákazníka pro vyjetí z parkoviště, je zákazníkovi umožněn výjezd z parkoviště automatickým zvednutím závory výjezdového stojanu.

 

V červenci a srpnu 2014 platí prázdninové parkovací taxy:

Parkování 0 – 2 hod je zdarma

Parkování 2 a více hodin je v době od 08:00 do 20:00 hod. cena 20,- Kč/hod. a od 20:00 do 08:00hod je cena 10,- Kč/hod.

Od září 2014 je cena za parkování jiná.

 

Zdroj: BKOM


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,93594 s | počet dotazů: 194 | paměť: 28070 KB. | 09.08.2022 - 09:09:03