V Braškově plánují stavbu úschovny kol a parkoviště

Obec Braškov vypsala veřejnou zakázku na realizaci projektu Vítejte v Braškově – Podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov .  Předmětem projektu  je výstavba objektů poznávacího cestovního ruchu v obci Braškov, s cílem využití potenciálu cestovního ruchu v obci Braškov tvořeného především návštěvníky cyklistických a turistických tras vedoucích obcí a návštěvníky dotčeného turistického regionu obecně. Výstupem projektu budou:

1. MUZEUM SPORTU, ÚSCHOVNA KOL A ZAVAZADEL, INFOCENTRUM,

2. INTERAKTIVNÍ VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ,

3. PARKOVIŠTĚ,

4. INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM OBCE.

Zmíněné výstupy projektu doplní stávající turistické atraktivity obce Braškov a vytvoří tak ucelený produkt cestovního ruchu na území obce zaměřený na všechny kategorie návštěvníků přijíždějících do regionu za rekreačním sportem a poznávací turistikou. Výstupy projektu přispějí k rozvoji cestovního ruchu v celém regionu a zvýší atraktivitu dotčených turistických tras a cyklostezek.

Realizace projektu by měla proběhnout od dubna do poloviny října letošního roku. Nabídky je potřeba doručit do 25.3.2014. Více informací o zakázce najdou zájemci na http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/481214

 


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,28076 s | počet dotazů: 140 | paměť: 66491 KB. | 20.04.2021 - 15:38:35
X