Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování

Týden mobility na Vysočině a doprava MHD zdarma!

V letošním roce proběhne od 16. do 22. září 2015 již 14. ročník „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“ na téma multimodalita – s heslem Vyber. Změň. Zkombinuj. Kampaň probíhá v několika městech Kraje Vysočina např. v Jihlavě a Třebíči vyvrcholí 22. září 2015 Dnem bez aut, kdy bude cestujícím jízdné v MHD poskytováno zdarma.

„Kampaní poukazujeme na vysoký nárůst individuální automobilové dopravy a na různé způsoby řešení této situace. Touto výzvou chceme oslovit nejen jednotlivé občany, ale i obce a města, která mohou například podporou veřejné dopravy, budováním cyklostezek a zkvalitňováním pěších zón, výrazně ovlivnit udržitelnost dopravy a přispět k ochraně životního prostředí,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Aktivní v této kampani jsou zejména Zdravá města a obce, neboť je pro ně ideální příležitostí, jak prezentovat občanům alternativy udržitelné mobility. Organizátoři ve spolupráci se školami, městskou policií, Policií ČR, neziskovými organizacemi a Klubem českých turistů nabízejí občanům akce zaměřené na propagaci udržitelných forem dopravy a dopravní výchovu – cyklojízdy, pěší výlety, akce na dětských dopravních hřištích apod.

Z pestré nabídky si můžete vybrat např. v Jihlavě 16. září 2015 Naučnou stezku hudebních osobností Jihlavy (s průvodcem) nebo Kulatý stůl k městské dopravě v Divadle otevřených dveří Diod. V rámci aktivit Zdravého města Jihlavy proběhne 17. září 2015 na Masarykově náměstí Jihlavský den zdraví, zaměřující se na propagaci zdravého životního stylu. Návštěvníci budou moci využít odborné konzultace a poradnu, nechat si vyšetřit cholesterol a krevní tlak. Akce Mezi světy pořádaná Ligou vozíčkářů, Centrem pro zdravotně postižené, DMA Praha s. r. o., Tyflo Vysočina Jihlava o. p. s. nabídne nahlédnutí do světa handicapovaných. Podrobný program akcí naleznete na http://www.jihlava.cz.

Další zajímavé akce se uskuteční také v Třebíči, kde proběhne 16. a 17. září nácvik správného přecházení pro děti z 1. tříd na ZŠ Týnská, ZŠ Bartuškova „Prvňáčci na přechodech“. Akce Pohádková Třebíč se uskuteční 18. září. Jedná se o 9. ročník oblíbeného pochodu uličkami města. Dále 19. září proběhnou závody na kolech a kolečkách, 20. září Pochod všech generací na Pekelňák. Pro zdraví s nordic walkingem proběhne procházka 21. září 2015. Další informace získáte na http://www.trebic.cz .

Zdravé město Pelhřimov zahájí Evropský týden mobility 16. září akcí CYKLISTICKÉ TOUR DE SADY organizovanou Domem dětí a mládeže Pelhřimov, p. o. ve spolupráci se ZŠ Pelhřimov. Ve čtvrtek 17. září se uskuteční Bezpečná doprava. Den bez aut proběhne 18. září na uzavřeném parkovišti u KD Máj a v jeho okolí. Občanské sdružení Hodina H seznámí veřejnost s problematikou viditelnosti v silničním provozu, dále budou probíhat soutěže s naučnou tématikou zaměřené na ekologii a dopravu, ekologicko-výchovný program EKO-KOM a.s., ukázka poskytování první pomoci, malování, netradiční přechody apod. Podrobnější program http://www.mupe.cz .

Ve Velkém Meziříčí bude dne16. 9. možnost ozdobit silnici kolem centra malováním, můžete si „vyměnit“ auto za koně, dále bude připraven krátký program na téma bezpečná jízda a správné chování na silnici. Více na http://www.mestovm.cz

Zdroj: kraj Vysočina

 


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,90269 s | počet dotazů: 163 | paměť: 19155 KB. | 16.01.2022 - 11:04:37