Na hraničních přechodech s Ukrajinou je komplikovaná situaceGenerální konzulát ČR ve Lvově upozorňuje cestující na pozemních komunikacích směrem z Ukrajiny/na Ukrajinu. Na většině hraničních přechodů s Polskem, Slovenskem, Rumunskem a Maďarskem, případně Běloruskem, probíhají protestní akce vlastníků motorových vozidel s cizí registrační značkou kvůli novým celním předpisům Ukrajiny, které vstoupily v platnost 26. 11. 2018. V důsledku blokačních akcí jsou některé ukrajinské hraniční přechody zataraseny a neprobíhá na nich odbavování vůbec, na jiných je odbavování výrazně zpomaleno (max. 10 vozidel za půl hodiny). Situace se může velmi rychle měnit. Informace jsou průběžně aktualizovány na webové stránce GK ČR ve Lvově.

Zdroj: MZV CR

Další články z IZDoprava.cz