Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V chráněné krajinné oblasti Brdy budou cyklostezky i turistické trasy
Od  1. ledna 2016 je zrušen vojenský újezd Brdy a na území platí pravidla Chráněné krajinné oblasti Brdy, kde se postupně upravují podmínky pro využití veřejnosti. Území  však i nadále zůstává v majetku České republiky – Ministerstva obrany, s právem hospodaření zejména pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem.  Dále bylo zřízeno Posádkové cvičiště Jince (podél komunikace Obecnice – Valdek směrem k Jincům), kam nebude mít veřejnost přístup. Do oblasti je zákaz vjezdu motorových vozidel a na přístupové komunikace jsou umístěny dopravní značkou zákaz vjezdu.  Výjimku ze zákazu vjezdu můžou udělit Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem v Jincích.

Značení turistické infrastruktury (cyklostezky a naučné stezky) bude zahájeno v letošním roce, s ohledem na průběh pyrotechnické očisty se dokončení předpokládá k 31. prosinci 2017.

Správa CHKO Brdy a Újezdní úřad Brdy také připravila návrh koncepce cyklostezek a turistických stezek na území CHKO Brdy pro bývalý vojenský újezd Brdy. Základem koncepce je umístění veškeré technické infrastruktury (parkoviště) a turistického zázemí (restaurace, ubytování, infocentra) v okolních obcích či na hranici CHKO Brdy.

Základem cyklostezek je okruh Obecnice – Zaječov – Okrouhlík – Strašice – Kamenná – Kolvín –Na Rovinách – Bor – směr Třemošná a Obecnice. Z tohoto okruhu jsou bohaté nájezdy a výjezdy do všech okolních obcí, směrem do Příbrami do Kozičína a Orlova. Okruh je dále podélně rozdělen cestou Aliance a cestou přes Jordán dále směrem do Třítrubeckého údolí ke Strašicím a Padrtím a dále v několika místech napříč. Vzniká tak odhadem nadstandardních atraktivních 450 km cyklostezek, kdy cyklisté mohou využívat jednotlivé okruhy dle svého uvážení, s možností výjezdu do jakékoliv obce při okraji s turistickým zázemím.

Další trasy jsou plánované jako naučné stezky s klasickým značením.  Základem budou dvě naučné stezky a hřebenová cesta od Jinců až po Padrťsko.

První naučná stezka s pracovním názvem „Po stopách československého dělostřelectva“ představí návštěvníkům okolí dopadových ploch. Jedním z hlavních bodů na stezce bude pěchotní srub na Jordánu (zde se bude naučná stezka setkávat s cyklostezkou), kde se uvažuje o stále expozici a venkovní expozici vojenské techniky. Naučná stezka bude dlouhá cca do 10 km.

Druhá naučná stezka bude směrem od Strašic k Padrťským rybníkům a má pracovní název „Po stopách vysídlených brdských obcí“. Smysl je podobný, vedle přírodních zajímavostí přiblížit návštěvníkům historii této oblasti. Hlavním magnetem na trase bude muzeum Středních Brd ve Strašicích. V budoucnu by zde měl vzniknout i Dům přírody na loveckém zámečku Tři Trubky. Celá stezka bude dlouhá do 25 km.

Podrobnější  informace o CHKO Brdy včetně jejich aktualizace jsou dostupné na webových stránkách Správy CHKO Brdy (http://brdy.ochranaprirody.cz/) nebo na webových stánkách Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (http://www.vls.cz/).

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/59830/virtual/www/wp-content/themes/izdoprava/footer.php on line 120
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.