Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

BIM pomůže sledovat přípravu i průběh dopravní stavby
BIM (Building Information Modelling) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Dochází k propojení přípravy, výstavby a provozování infrastruktury do jednoho komplexního digitálního systému (informačního modelu stavby neboli BIM modelu), který se vyznačuje přesností, konzistencí, koordinací a synchronizací. Informační modelování umožní zejména zvýšení kvality přípravy a realizace staveb včetně hmotných, časových i finančních úspor. Dále následně v provozní fázi umožní efektivnější péči o dopravní infrastrukturu, systematickou a cílenou údržbu s optimálním vynakládáním finančních prostředků. Tento systém se od klasického navrhování staveb liší v mnoha ohledech. Jedním z podstatných rozdílů je posun od tradičního způsobu práce k 3D modelování a cílené práci s informacemi, například s materiálovými vlastnostmi, požadavky na údržbu, časovým harmonogramem stavby nebo s kalkulací nákladů. V procesu výstavby je například možné dosáhnout výrazných přínosů využitím BIM modelu k automatickému navádění strojů. BIM nově přináší změny ve způsobu organizace a řízení. Díky efektivnější a užší spolupráci mezi všemi zúčastněnými subjekty je jejich koordinace na mnohem vyšší úrovni než při klasickém průběhu stavby.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) sestavil expertní pracovní skupinu složenou ze zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelství vodních cest ČR, Stavební fakulty ČVUT v Praze a expertů nominovaných odbornými sdruženími a svazy – Asociací pro rozvoj infrastruktury, Odbornou radou pro BIM, Sdružením pro výstavbu silnic Praha, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svazem stavebních podnikatelů Slovenska. Cílem pracovní skupiny je v nejbližší době rozšířit využití digitálních metod na stavbách dopravní infrastruktury financovaných SFDI a zavedení BIM (Building Information Modelling neboli informační modelování staveb). Vytvoření pracovní skupiny navazuje na usnesení Vlády ČR ze dne 2. listopadu 2016 č. 958, o významu metody BIM pro stavební praxi a návrh dalšího postupu pro její zavedení. Pracovní skupina zahájila práci na dvou základních paralelních úkolech:

  1. Zpracování koncepce zavedení informačního modelování pro stavby dopravní infrastruktury
  2. Podpora přípravy pilotních projektů

V pracovní skupině je nyní vedena diskuze o vhodných typech pilotních projektů z hlediska technické náročnosti a stavu přípravy. Na základě výsledku této diskuze potom vybere ŘSD a SŽDC ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a SFDI pilotní projekty, od kterých si slibují získání a osvojení nových dovedností a schopností k využití maximálních přínosů digitalizace stavebnictví.

Investorské organizace rezortu Ministerstva dopravy s podporou SFDI současně zahajují budování interních kapacit, včetně znalostní základny pro využití inovací a digitálních technologií pro dopravní stavby.

Zdroj: SFDI

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.