Projekt „silničního autovlaku“Projekt SARTRE (SAFE ROAD TRAINS FOR THE ENVIRONMENT – bezpečné silniční vlaky chránící životní prostředí) byl formálně zahájen v oce 2009. Projekt je částečně hrazený Evropskou komisí pod. 7 rámcovým programem EU a řízený společností Ricardo UK Ltd.

„Silniční autovlak“ tvoří konvoj vozidel jedoucích těsně za sebou a v jehož vůdčím vozidle jede profesionální řidič. Každý vůz v koloně měří a vyhodnocuje parametry své jízdy ( rychlost, vzdálenost, směr atd.) a upravuje vzhledem k vozidlu jedoucím před ním. Vozidla jsou nezávislá, oddělená od ostatních a mohou kdykoliv „silniční autovlak“ opustit. Při zařazení do konvoje vozidel přebírá řízení vozidla automat a řidič se může věnovat jiné činnost.

Systém má zlepšit bezpečnost na silnici a snižuje spotřebu paliva a emise CO. Současně je systém pohodlný pro řidiče zejména dálkové dopravy, kdy hraje roli únava a snížení soustředění na jízdu.

Zhruba před rokem proběhly testy s vozy Volvo. Proběhly také testovací jízdy kolony vozidel, kdy za nákladním vozidlem jelo trojice osobních automobilů. Během testů se kolona pohybovala rychlostí až 90 km/hod a vozy mezi sebou automaticky udržovaly vzdálenost 6 metrů. V rámci testů se vozidla do kolony připojovala i odpojovala.

Vývoj technologií, která způsob uvedené jízdy v koloně „silničního autovlaku“ umožňuje, významně pokročil a je předpoklad, že za několik let by systém mohl fungovat na vybraných dálničních pruzích. Nejdříve však bude nutné přijmout nybytné zákonné předpisy, protože země EU budou muset přijmout podobné zákonné úpravy.

Další články z IZDoprava.cz