Zařízení pro pěší provoz

Chodníky – šířka chodníku se stanovuje na základě skladebných prvků , minimálně  má šířka umožnit jízdu dětského kočárku nebo invalidního vozíku

Stezky pro pěší – většinou v nezastavěném území v šířce 3 m

náměstí a rozptylové plochy

Úrovňové přechody vozovek – přechody mají být umístěny do přirozených tras převládajícího proudu chodců. V okolí přechodu je nutné zajistit přímý vizuální kontakt řidičů a chodců – řešení dopravním značením přisvětlením a dalšími bezpečnostními zařízeními.

Podchody – jsou vlastně mimoúrovňové přechody. Budují se tam, kde to vyžaduje zvýšený provoz. Minimální šířka tunelového podchodu je 3 m a světlá výška 2,5m.

Lávky – jsou mimoúrovňové přechody přes komunikace a vodoteče a mají umožňovat přechod pěším ve stejné úrovni.

Rampy – jsou zařízení, kterými se řeší výškové rozdíly

Schodiště  – slouží k překonání velkých výškových rozdílů, minimální šířka 2,00 m, na kraji schodiště mají být rampy pro jízdu dětských kočárků, u nekrytého schodiště mají být protiskluzové hrany schodů

Rychlostní komunikace se navrhují bez pěšího provozu nebo s důsledným oddělením .

Na sběrných komunikacích se doporučuje omezit pěší provoz na minimum.

Obslužné komunikace jsou určené pro společné užívání motorové, cyklistické dopravy i pro pěší provoz.

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,67926 s | počet dotazů: 178 | paměť: 41605 KB. | 24.01.2021 - 15:54:26