Rychlostní silniční komunikaceSilniční komunikace přístpuná pouze na místech k tomu určených a která může být zakázána některým kategoriím uživatelů vozidel.

Další články z IZDoprava.cz