LožiskoSoučást nosné kontrukce mostu, která přenáší podporový tlak na podpěru, popř. jinou část nebou součást nosné kontrukce, zajišťuje určitou polohu, popř. jenom směr tohoto podporového tlaku a umožňuje žádoucí pohybovou volnost jednotlivých kontručních částí v oblasti jejich uložení.

Další články z IZDoprava.cz