Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Technická správa komunikací v Praze slaví 50 let


Po roce 1945 byla veškerá činnost, kterou dnes spadá pod TSK, řízena Ústředním národním výborem hlavního města Prahy. Byla sem soustředěna správa komunálního hospodářství, mostů, přívozů, koupališť, fontán i věžních hodin.

Ke dni  1.4.1963 byla založena společnost Pražské komunikace, která měla velice rozsáhlou činnost. Společnost byla správcem skládek a starala se o odvoz odpadu. Součástí společnosti byl také technicko-správní úsek, který prováděl správní činnost (zárodek dnešní činnosti TSK) včetně investování nových staveb (Nuselský most, první trasy metra atd.)

K 1.7.1967 byla jako součást Pražských komunikací ustavena společnost s názvem PK-Technická správa komunikací(TSK). V roce 1977 došlo začlenění Pražských komunikací do koncernu Dopravních podniků, přičemž byly vytvořeny dvě organizace DP-PK k.p. a DP-TSK jako koncernová účelová organizace. Dopravní podniky se v té době staly organizací, jejichž součástí bylo několik podniků a která kromě zajištění veřejné dopravy soustředila i veškerou správní činnost.

V roce 1987 byla TSK k.ú.o. zrušena a její činnost přešla pod Pražské komunikace k.p. Činnosti, týkající se správy komunikací, dopravního značení a zeleně, přešly na jednotlivé Obvodní závody Pražských komunikací, odborná správa mostů, tunelů a kolektorů přešla do nově vytvořeného Závodu inženýrských objektů (ZIO). V roce 1989 vznikla samostatná rozpočtová organizace TSK hl.m.Prahy, která v roce 1996 změnila svůj statut na příspěvkovou organizaci. V roce 2008 došlo ke sloučení s Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy, jehož činnost pokračuje v  samostatném úseku TSK.

V současné době spravuje společnost stovky kilometrů vozovek a cyklostezek, desítky hektarů chodníků, tisíce uličních vpustí, stovky odpadkových košů, tisíce stromů a keřů, nábřežní zdi, parkoviště P+R, vybrané autobusové zastávky, podchody, nadchody, kamerový systém, informační tabule pro motoristy, detektory, různé sčítače, světelné signalizace. Vydává publikace, mapy, osvětové letáky. V létě kropí ulice, na podzim uklízí listí, přes zimu zajišťuje sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků. Po celý rok z veřejných prostranství odstraňuje tuny odpadků. Opravuje stávající komunikace a buduje nové. Dopravní inženýři projektují, analyzují a doporučují.

Technická správa komunikací se zejména v posledních letech přeměnila z čistě „správcovského“ subjektu na společnost, která poskytuje služby odpovídající 21. století široké veřejnosti. Příkladem je Dopravní informační centrum Praha. Webové stránky http://dic.tsk-praha.cz nabízejí on-line informace o pražské dopravě – aktuální uzavírky, nehody, stupně provozu, zprávy z proměnných tabulí či záběry z kamer umístěných na hlavních dopravních tepnách.

Pražanům, ale i návštěvníkům metropole, je určena bezplatná služba TSK Info. Uživatel díky ní dostává do svého e-mailu informace o obsazenosti parkovišť P+R či zprávy o tom, ve které ulici bude v nejbližších dnech probíhat blokové čištění. Novinky o činnosti TSK míří na web či na sociální sítě.

Vybraná data o spravovaném majetku:

2 281 km – komunikační síť

800 hektarů – rozloha nemotoristických komunikací

601 – mostní objekty

8 – tunely

272 – dohledové a videodetekční kamery

28 – lokality s úsekovým měřením rychlosti

23 – strategické úsekové detektory

143 – strategické řetězové detektory

12 – fontány a pítka

9 – nábřežní zdi podél Vltavy

612 – světelná signalizační zařízení

1 – hlavní dopravní řídící ústředna

58 – proměnné informační tabule

28 – meteostanice

 

Zdroj: TSK hl.m.Prahy

 

 

 

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,90677 s | počet dotazů: 167 | paměť: 20008 KB. | 25.05.2022 - 08:09:48