Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů


0 0 votes
Hodnocení článku

To je název mezinárodní konference pořádané „Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ (dále jen SRDIM) dne 13.9.2012 v Luhačovicích. SRDIM právě prostřednictvím této mezinárodní konference a jejího programu upozorňuje na stav dopravní infrastruktury střední a východní Moravy, zdůrazňuje její stimulující význam pro udržitelný rozvoj regionu, který z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálních podmínek má jedno z nejhorších postavení v ČR. Konference je příležitostí k výměně zkušeností, ke hledání společných východisek a nutných opatření na příslušných rozhodovacích úrovních. Hledání společné cesty na úrovni odborníků, zástupců samospráv a volených orgánů a výrobní sféry, sjednocení takového společného postupu je jednou z racionálních cest vedoucích k dlouhodobým programům řešení podporujících trvale udržitelný rozvoj regionu. Dokladem takového přístupu je i nesporný úspěch I. ročníku konference, prosazení rychlostní komunikace R49 do hlavní evropské sítě TEN-Tv rámci 9. železničního koridoru a předpokládané brzké zahájení dostavby dálnice D1 v úseku Přerov-Lipník n.Bečvou

Odborný a ekonomicko-společenský význam konference je podtržen záštitou, kterou jí udělili ministři dopravy ČR a SR, hejtmani Olomouckého, Moravoslezského a Zlínského kraje, a předsedové sousedních slovenských krajů Trenčianského a Žilinského.

V programu konference vyniká velmi inspirativní přednáška P.Zahradníka, člena NERV, který se bude zabývat vlivem nedostatečně rozvinuté a podceňované dopravní infrastruktury na hospodářský vývoj regionu a bude hodnotit dopravní infrastrukturu z evropského kontextu a možností financování z evropských programů.

Velmi čerstvé a nové informace dostanou účastníci o možnostech využití evropských fondů a hledání cesty ke splnění nových přísných kriterií pro zařazení staveb do programu EU2014+ a záměrech Ministerstva dopravy ČR vyplývajících z tzv. Dopravní sektorové strategie, která by měla určit výběr staveb výrazně spolufinancovaných z prostředků EU. 

I když je financování projektů veřejné infrastruktury dnes zásadním problémem, program konference bude reflektovat i ostatní neméně významné otázky, jako např. snižování nákladů celého investičního procesu spočívající v jeho urychlení a zlevnění vlastních nákladů výstavby s cílem stavět rychle a levně. Proto bude diskutován stav připravovaných opatření v legislativě, situace v přípravě staveb, která nyní ohrožuje možnosti využití zdrojů z evropských programů, a možnosti technických opatření umožňujících snížení celkových nákladů staveb.

Stejně jako na závěr I. ročníku konference bude účastníkům navrženo přijetí společných závěrů k projednávané problematice a to formou konkrétních doporučení a výzvy příslušným institucím a orgánům státní správy formulovaných v tzv. „Luhačovické výzvě“

Veškeré informace najdete na www.konference-morava.cz.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,98263 s | počet dotazů: 205 | paměť: 31740 KB. | 27.03.2023 - 06:48:12