Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama

Stavba Trojského mostu dostává jasnější obrysy


Provizorní ocelové konstrukce, které budou dočasně podpírat mostovku, určují směrování budoucího mostu. FOTO v článku.

Po dokončení stavby bude most obloukový s dolní mostovkou. Předpjatá deska mostovky bude uložena na prefabrikovaných předpjatých příčnících, které budou zavěšeny přes síťový systém nerezových táhel do plochých ocelových obloukových nosníků mostu. Spojité síťové uspořádání závěsů umožní rovnoměrnější roznášení zatížení.

Praha - stavba Trojského mostu dne 16.1.2011 Praha - stavba Trojského mostu dne 16.1.2011

Celková délka Trojského mostu bude cca 250 m, celková výška nosné konstrukce bude cca 34 m nad maximální plavební hladinou řeky. Rozpětí oblouku hlavního pole mostu činí 196 m. Most je navržen v uspořádání 2 x 2 jízdní pruhy automobily se středním tramvajovým tělesem. Po obou stranách povedou chodníky pro pěší i cyklistickou dopravu.

Na trojské straně mostu vyústí automobilová doprava na novou mimoúrovňovou křižovatku Troja s napojením na Městský okruh. Na holešovické straně dojde k rekonstrukci ulice Partyzánská včetně křižovatky s ulicí Vrbenskou. Dále bude upraven stávající podjezd ČD a vybudován nový podchod pro pěší a cyklisty v tělese dráhy.

Informace o stávajícícm tramvajovém mostu a vizualizace mostu budoucího v článku z 9/2009. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,95515 s | počet dotazů: 173 | paměť: 24118 KB. | 28.05.2022 - 15:42:17