Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování

Stavba nové tramvajové trati v Olomouci si žádá dopravní omezení

Práce na stavbě trati na Nové Sady postoupily do další fáze, kdy bude mimo jiné vybudováno samotné kolejové těleso včetně překřížení stávajících silničních komunikací a napojení na současnou tramvajovou trať. V této souvislosti dojde na několika místech Olomouce ke kratším či delším dopravním změnám. Ty se dotknou jak individuální, tak i hromadné dopravy, a v jedné lokalitě také pohybu chodců.

Změny v dopravě se koncentrují do dvou míst – do prostoru mezi ulicemi Polská, třída 17. listopadu a třída Svobody, tedy prostor mezi tržnicí a galerií Šantovka, a dále do oblasti mezi mostem přes řeku Moravu ve Velkomoravské ulici a křižovatkou s Rooseveltovou ulicí a dále v Rooseveltově ulici až po konečnou u Trnkovy ulice. Cestující v MHD musí počítat jak se změnami míst některých zastávek, tak v době nejvážnějších stavebních aktivit i s případným zpožděním autobusových linek a s výlukou tramvajových linek, spojujících centrum města s hlavním nádražím přes tržnici a třídu Kosmonautů.

V prostoru křížení ulic Polská, třída Svobody a třída 17. listopadu bude část komunikace od 29. dubna do 8. září zcela uzavřená pro veškerou individuální dopravu, a to konkrétně úsek třídy 17. listopadu od vyústění ulice Polské až po křižovatku s ulicí Wittgensteinovou a třídou Kosmonautů..

Další změny budou na Velkomoravské ulici. Od 15. dubna do 30. června budou nejprve jízdní pruhy v obou směrech zúženy a zkrátí se také délka odbočovacího pruhu před křižovatkou s Rooseveltovou ulicí. V termínech, kdy se bude přímo přes komunikaci ve Velkomoravské ulici stavět kolejové těleso, bude postupně doprava v tomto úseku svedena ze dvou pruhů do pruhu jednoho. K úplnému uzavření komunikace zde ale nedojde.

Omezení se zde dotknou také chodců. V době od 15. dubna do 8. září budou uzavřeny chodníky na obou stranách. Zhotovitelská firma ovšem musí pro toto období zajistit průchod chodců minimálně po jedné straně poblíž komunikace ve Velkomoravské ulici a rovněž tak zajistit bezpečný přechod chodců přes silnici před začátkem uzavírky ve směru od Tovární ulice.

V době samotné výstavby tramvajové trati v prostoru křížení ulic Velkomoravská a Rooseveltova v srpnu a září bude silnice v ulici Rooseveltova v místě stavby úplně uzavřena a doprava bude vedena ulicí Schweitzerova.

Po dobu výstavby tramvajové trati dojde v ulici Velkomoravská k zúžení jízdních pruhů. U autobusových linek projíždějících daným úsekem může docházet z tohoto důvodu k menším zpožděním. V době výstavby tramvajových kolejí přes komunikaci ulice Velkomoravská (červenec) bude veškerý provoz v daném místě veden v každém směru pouze po jednom jízdním pruhu. Lze předpokládat, že u autobusových linek bude docházet ke zpožděním většího rozsahu.

V průběhu měsíce července budou zahájeny přípravné práce pro výstavbu tramvajové trati v ulici Rooseveltova. V době samotné výstavby tramvajové trati v prostoru křížení ulice Velkomoravská s ulicí Rooseveltova (38 dnů – srpen, září) bude komunikace ulice Rooseveltova v místě provádění stavebních úprav úplně uzavřena.

Mapa  http://www.zk4.cz/1y.


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 0,92054 s | počet dotazů: 150 | paměť: 19131 KB. | 26.01.2022 - 05:18:38