Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Stavba mostu přes Novou Moravu u Veselí nad Moravou

Rekonstruovaný most - Veselí nad Moravou

Rekonstruovaný most – Veselí nad Moravou

Původní most přes odlehčovací kanál, který byl vystavěný v době druhé světové války, v poslední době potřeboval nutnou renovaci z důvodů porušené statiky. Práce na opravě mostu č. 54-023 začaly už v roce 2013 a původně mělo proběhnout jen odbourání a znovupostavení nosných oblouků a táhel a stavba nových opěr. Po zvednutí mostovky se však zjistilo, že realita bude jiná. „Po odbourání vybraných konstrukcí bylo zjištěno, že i zbytek mostu má špatnou statiku. Bylo tedy rozhodnuto o kompletní demolici a výstavbě ,,kopie,, původního mostu,“ komentuje Martin Povýšil, vedoucí brněnské pobočky Doka.  Plánování nasazení bednění i výběr správných bednicích prvků tentokrát nesměřoval na novostavbu, ale na historický most ze čtyřicátých let.

Plány pro nasazení bednění a betonáž pocházejí z pera Jiřího Dvořáka z technického týmu Doka. „Bednění jsme plánovali tak, abychom vytvořili přesnou repliku původního mostu. Dokonce jsme se pravděpodobně ani příliš neodchýlili od původní stavby, co se týče postupu výstavby a nasazení bednění obecně. Jen jsme použili mnohem sofistikovanější techniku,“ komentuje. Podle plánů byl ve zvednuté poloze nejdříve betonován nový rám mostovky z podélných i příčných trámů. Zajímavostí konstrukce je, že v hlavních podélných trámech byly pro zvýšení pevnosti armatury použity šroubové spoje. Později byly vybetonovány zárodky nosných oblouků a poté byla ve čtyřech pracovních taktech provedena táhla. Následovalo bednění a betonáž obou nosných oblouků a jejich dvou příčníků s nasazením rámového bednění Frami Xlife, respektive nosníkového bednění TOP 50. Bednicí formy byly vyneseny na lehké, ale vysoce únosné podpěrné věže Staxo 40 se zavětrováním pomocí vzpěr EUREX 60. Po spuštění mostovky na nové úložné prahy pak byla dobetonována deska, a to s nasazením systému Dokaflex 20 s bednicími deskami Doka 3-SO.

Betonáž táhel nového mostu

Betonáž táhel nového mostu

„Díky nasazení správných technologií se nám podařilo postavit přesnou repliku původního mostu. A jsem si jist, že po dokončení povrchové úpravy, která má imitovat původní povrch historické stavby, jen málokdo pozná, že se jedná vlastně o novostavbu,“ uzavírá Zdeněk Březina, stavbyvedoucí prováděcí firmy D.I.S. Brno. Zbývá jen dodat, že „nový“ most budou moci motoristé využívat od září letošního roku.

Práce na opravě mostu si vyžádaly nezbytná dopravní opatření . Dle informací z Ředitelství silnic a dálnic je od 2. března 2014 uzavřen úsek silnice I/54 mezi obcí Moravský Písek a městem Veselí nad Moravou. Uzavírka je úplná, což znamená, že tudy nebudou jezdit ani autobusy hromadné dopravy. Projedou pouze cyklisté, protože lávka vedle opravovaného mostu bude průjezdná. Předpokládaný termín ukončení uzavírky je  30. srpna 2014.

Vedení objízdné trasy pro vozidla o hmotnosti nad 30 t po silnici II/431 (přes Dubňany).

Stavba nového mostu - armatura je posílena použitím šroubových spojů

Stavba nového mostu – armatura je posílena použitím šroubových spojů

ZDROJ: text a foto – ČESKÁ DOKA, bednící technika spol.s.r.o.

 


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,36568 s | počet dotazů: 176 | paměť: 25177 KB. | 24.09.2021 - 11:37:53
X