Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady

Správa železniční dopravní cesty zlepšuje zabezpečení železničních přejezdů

Ve středu 18. září 2013  byl zahájen projekt z názvem Přejezdy v úseku Rumburk – Dolní Poustevna, pilotní projekt, jejímž smyslem je modernizace zabezpečovacích zařízení prvních třinácti železničních přejezdů. Projekt, který spolufinancuje Evropská unie, si klade za cíl zmodernizovat v následujících letech další stovky technicky zastaralých železničních přejezdů.  Realizace projektu začala již v průběhu prázdnin a ahrnuje čtyři soubory vybraných železničních přejezdů:

Šluknov – Velký Šenov v km 10,039; 10,244 a 10,601 – přejezdy projdou rekonstrukcí mechanických přejezdových zařízení.

Světelné přejezdové zařízení v obvodu železniční stanice Mikulášovice dolní nádraží v km 19,912; 20,035 a 20,591 – rekonstrukce zařízení.

Rumburk – Velký Šenov v km 7,020; 14,661; 14,916 a 15,051 – výstavba světelného přejezdového zařízení.

Velký Šenov – Dolní Poustevna v km 16,680; 21,118 a 23,981 – výstavba světelného přejezdového zařízení.

Jedná se převážně o přejezdy označené výstražnými kříži, případně o přejezdy zabezpečené mechanickými závorami obsluhované dopravními zaměstnanci nebo již vysloužilé zabezpečovací zařízení z roku 1972. Cílem projektu je vybavit výše uvedené železniční přejezdy moderním světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie bez závor, ovládané automatickou jízdou vlaku. Modernizace zabezpečovacího zařízení železničních přejezdů nejenom omezí vliv lidského činitele, ale zvýší i spolehlivost celého zařízení a přispěje k plynulosti železničního a silničního provozu.

Zhotovitelem stavby se na základě veřejné obchodní soutěže stala společnost AŽD Praha, s.r.o., vedoucí účastník sdružení s názvem Přejezdy Rumburk – Dolní Poustevna. Ostatní účastníci sdružení jsou: MONZAS spol. s r.o. a NTD group, a.s., Ústí nad Labem. Vysoutěžená cena stavebního díla činí 67 236 057 Kč bez DPH a dotace z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava bude 59 848 034 Kč, což činí 85 % ze způsobilých výdajů. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Funkci technického dozoru stavby plní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, stavební správa západ.

 Zdroj:SŽDC


Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,21724 s | počet dotazů: 169 | paměť: 53214 KB. | 24.10.2021 - 15:21:10
X