Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Od 1. listopadu začíná pro silničáře zima i v Praze
Také v Praze vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která skončí dle zákona 31. 3. 2019. TSK připravila kompletní Plán zimní údržby komunikací (ZÚK), který jasně definuje postupy prací na komunikacích na celém území metropole.  Připraveny jsou plné sklady posypového materiálu, technika, i unikátní automatický protinámrazový systém. Praha má toto zřízení na sedmi místech a jeho úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst.

TSK má ve své správě 2 216 kilometrů z 3 762 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1 546, spravují ostatní správci. V Praze jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy.

Zimní údržba pro 2018/2019 od 1. 11.2018 do 31. 3.2019 v číslech a faktech:

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:

 1. motoristické komunikace (dále jen „MK“)
 • I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace
 • II. pořadí – zbývající úseky místních komunikací II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace
 • III. pořadí – místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby
 1. nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) – chodníky a pěší komunikace
 • 1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo

státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům

škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra,

k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody přechodové

lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky

hlavních komunikací.

 • 2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

Motoristické komunikace:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                  3 762 km

z toho ve správě TSK                                              2 216 km

ostatní správci (orientačně)                                   1 546 km

V rámci ZÚK zařazeno:

 1. pořadí – 1.361 běžných km (přepočteno na dvoupruh)
 2. + III. pořadí – 807 běžných km

Nemotoristické komunikace a chodníky:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                   1 400 ha

z toho ve správě TSK                                                  800 ha

ostatní správci (orientačně)                                       600 ha

Technika, která bude v Praze zajišťovat zimní údržbu:

 1. pořadí – 71 sypačů
 2. a III. pořadí – 51 mechanizmů a možnost využití i sypače I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí.

2 ks sněhových fréz

1 ks sypač pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS)

 

V Praze jsou také lokality s automatickým postřikem proti námraze:

Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)

Vysočanská estakáda

Wilsonova (přemostění u Bulhara)

K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)

Jižní spojka (přemostění u Mitasu)

Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)

Pod Krejcárkem – zařízení je ve správě SŽDC

Zdroj: TSK Praha

Další články z IZDoprava.cz

 • Jak je připravená Praha na zimní období 2016/2017?1. listopadu 2016 Jak je připravená Praha na zimní období 2016/2017? Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která končí  31. 3. 2017. Podle Plánu zimní údržby komunikací (ZÚK) bude během tohoto […]
 • Plán zimní údržby v Praze je připraven a silničáři se už těší na první sníh31. října 2014 Plán zimní údržby v Praze je připraven a silničáři se už těší na první sníh Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny 2014/2015. Dne 21. října 2014 schválila Rada hlavního města Plán zimní údržby komunikací […]
 • Silničáři v Liberci jsou připraveni na zimní nepohodu31. října 2016 Silničáři v Liberci jsou připraveni na zimní nepohodu Pro silničáře začíná 1. listopadu oficiální zimní období, kdy se provádí práce související se zimní údržbou komunikací. Technické služby města Liberce a.s.(TSML) již musejí být připraveny […]
 • V Liberci jsou připraveni na sněhovou nadílku20. listopadu 2015 V Liberci jsou připraveni na sněhovou nadílku Zimní údržba začíná pro silničáře dle prováděcích předpisů zákona o komunikacích oficiálně začíná 1. listopadu a trvá do konce března. Liberec je město, kde napadne každou zimu takové […]
 • Kraj Vysočina provedl změny v rozsahu silnic bez zimní údržby24. července 2012 Kraj Vysočina provedl změny v rozsahu silnic bez zimní údržby Rada kraje Vysočina rozhodla na svém dnešním jednání o změně rozsahu úseků krajských silnic, které se v zimě neudržují. Sjízdnost nebude zajištěna na přibližně 287 kilometrech z celkového […]
 • Jak je Praha připravena na zimní období 2017/2018 ?2. listopadu 2017 Jak je Praha připravena na zimní období 2017/2018 ? Od 1. listopadu vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která skončí dle zákona 31. 3. 2018. TSK má ve své správě 2 316 kilometrů z 3 974 kilometrů […]
 • Libeňský most postupně odhaluje své slabiny11. května 2017 Libeňský most postupně odhaluje své slabiny Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zadala v období prosince 2016 až února 2017 provedení diagnostiky podzákladí a základu třetího pilíře Libeňského mostu. Cílem bylo ověřit […]
 • V Praze 7 je umístěn detektor kontrolující výšku vozidel23. listopadu 2018 V Praze 7 je umístěn detektor kontrolující výšku vozidel Technická správa komunikací Praha (TSK) zahájila kontrolu výšky nákladních automobilů, které podjíždí mostní konstrukci v ulici Dukelských hrdinů před křižovatkou s ulicí Strojnická. Toto […]
 • Mírná zima ušetřila finance na údržbu19. května 2015 Mírná zima ušetřila finance na údržbu Vzhledem k mírnému průběhu zimy nevyčerpala Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) přidělené finanční prostředky v plném rozsahu. Rada hlavního města Prahy dnes vzala na […]
 • V Praze začíná blokové čištění!22. března 2012 V Praze začíná blokové čištění! Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahajuje v pondělí 2. dubna 2012 blokové čištění komunikací. Čištění nově startuje až v 8 hodin ráno, a to ve všech městských částech. Zároveň se […]
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.