Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Zimní období přináší starosti řidičům i silničářům
Přestože se správci komunikací na zimní období v předstihu připravují, mohou silné mrazy a silné sněžení zkomplikovat všem život. Proto je dobré, když řidiči včas vymění letní gumy za zimní a před jízdou si ověří informace o počasí a průjezdnosti silnic.  Jak je připraveno Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)  na zimní údržbu vybrané sítě dálnic a silnic I.třídy? Organizace musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než 900 kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD. Letos se o průjezdné komunikace bude starat více než 760 zaměstnanců ŘSD. Jednotlivá střediska správy a údržby(SSÚD) jsou při průměrných srážkách schopna odklidit sníh z nejdůležitějších tahů po celé republice nejdéle do dvou hodin. Do připravených směn je zařazeno celkem 591 řidičů a 170 dispečerů.

Kromě zaměstnanců jednotlivých SSÚD leží každoročně tento náročný úkol na specializované technice. ŘSD má k dispozici celkem 181 sypačů. Připraveno je rovněž 43 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje. Ve skladech SSÚD je připraveno téměř 33 tisíc tun soli a solného roztoku. K nakládání soli do sypačů je připraveno 48 nakladačů.

ŘSD má také na každém SSÚD provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci solanky; jednak roztoku vody a chloridu sodného, jednak roztoku vody a chloridu vápenatého. Zásoba posypových materiálů je vypočítána pro průměrnou zimu, v případě zvláště drsného počasí je ještě možné Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na SSÚD mají ve většině případů k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách z meteorologických stanic, ale i ze snímačů umístěných přímo na vozovkách. Zaměstnanci center zároveň vyhodnocují krátkodobé, střednědobé, i liniové předpovědi ČHMÚ pro jednotlivé tahy. Součástí systému je i srážkový radar. V souladu s legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů  do 2 hodin u dálnic  a  do 3 hodin u silnic I. Třídy.

Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti vychází ze zákona o PK  č.13/1997Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997Sb. v platném znění.

Informace o zimní výbavě, sjízdnosti silnic a dálnic, ale také informace zahrnující výkony zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy naleznete na portálu www.dopravniinfo.cz.

Přes všechnu snahu zajistit včas průjezdnost pomocí sypačů a pluhů mohou situaci zkomplikovat  i samotní  řidiči, kteří podcení své řidičské schopnosti nebo užití zimních pneumatik či  řetězů. Začíná zimní období, které otestuje připravenost  a trpělivost nejen silničářů, ale především samotných řidičů.  

V zimním období mohou být výrazné rozdíly ve sjízdnosti silničních úseků. Základní komplikací je pochopitelně nepříznivé počasí. Druhým důvodem může být zařazení komunikace podle jejího významu do Plánu zimní údržby správce, který zajišťuje správu komunikace. Vlastníkem dálnic a silnic I. tříd je stát, kde vykonává správu Ředitelství silnic a dálnic ČR.  Vlastníkem silnic II. a III tříd je příslušný kraji. Informacím o zajištění zimní údržby v jednotlivých krajích věnujeme samostatné články.

Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Plány měst a obcích především zohledňují zajištění významných propojovacích tras a sjízdnost pro vozidla MHD a vozidel  IZS.

Další články z IZDoprava.cz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.