Spolupracujeme s:  Kritiky.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ministerstvo pro místní rozvoj má připraveno deset miliard pro rekonstrukce a modernizace silnic
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP  vyhlásilo  výzvu „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Pro novou výzvu je celkem připraveno 10,4 miliardy korun, žádosti lze podávat od 20. března 2017.

Podpora je zaměřena na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, s cílem zvýšit konektivitu k nadřazené dálniční a silniční síti a k regionálním centrům. Vybrané silniční úseky tvoří tzv. Prioritní regionální silniční síť, která představuje 16 % délky celorepublikové sítě silnic II. a III. třídy. K podstatné změně oproti 1. výzvě IROP dochází v datu ukončení realizace projektů, které může být v nejzazším případě stanoveno až na 30. června 2023. Rozšíření způsobilosti výdajů přináší žadatelům výhodnější podmínky k realizaci projektů.

Příjemci podpory mohou být kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 10,4 mld. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 611 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není omezena, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 5  mil. Kč.

Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz od 20. března 2017. V 1. výzvě „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ bude příjem žádostí o podporu ukončen 31. března 2017. Žadatelé dále mohou své projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy předkládat do výzvy č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI“ a navazujících výzev nositelů ITI a zprostředkujících subjektů ITI, pokud jsou situovány na území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké nebo Ostravské aglomerace, nebo do výzvy č. 40 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ“ a navazujících výzev nositelů IPRÚ, pokud jsou situovány na území Českobudějovické, Karlovarské, Liberecko – Jablonecké nebo Zlínské aglomerace.

Více informací získají žadatelé na stránkách http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-II

 

Další články z IZDoprava.cz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/59830/virtual/www/wp-content/themes/izdoprava/footer.php on line 120
X
Přidejte si IZDoprava.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.